Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

poř. číslo

Obecně závazné vyhlášky (OZV) platné

Schváleno dne Účinnost dne Poznámka
12 OZV o zřízení Městské policie v Plané  14.6.1994

14.6.1994

 
 45 OZV č. 5/2004 o zrušení OZV 3/2004 o poplatku rodičů  15.12.2004  1.1.2005  
47 Nařízení 2/2005 - o zrušení nařízení 1/2005 8.6.2005 24.6.2005  
49 OZV č. 2/2005 - Požární řád 2.11.2005 20.11.2005 Viz OZV
č.2/2006
51 OZV č. 2/2006 - Požární řád 25.1.2006 15.2.2006  
56 OZV 2/2008 - daň z nemovitosti 14.5.2008 1.1.2009  
58 OZV č. 1/2009 – o zrušení OZV č. 2/2002 13.5.2009 1.6.2009  
60 OZV č. 3/2009 – o regulaci užívání zábavní pyrotechniky 9.12.2009 1.1.2010  
62 OZV č. 2/2010 - pravidla pohybu psů na veřej.prostranstvích 16.6.2010 3.7.2010  
63 OZV č. 3/2010 - čistota a pořádek na veř. prostranství 16.6.2010 3.7.2010  
         
69 OZV č. 9/2010, o místním poplatku ze psů 15.12.2010 1.1.2011  
72 Nařízení RMP č. 3/2011, o vymezení úseků komunikací k placenému stání vozidel 8.6.2011 1.7.2011  
73

OZV č.1/2011 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

Formulář ohlášení veřejně přístupné akce

7.9.2011 1.10.2011  
77 OZV č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 7.12.2011 1.1.2012  
 

 

 

 

 
82 OZV č. 3/2012, o regulaci provozní doby hostinských zařízení 14.3.2012 1.4.2012  
83 OZV č. 4/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 a č. 1/2006 2.5.2012 18.5.2012  
84 Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 23.5.2012 15.6.2012  
85 OZV č. 5/2012 o odpadech 12.12.2012 1.1.2013 Ruší OZV č. 7/2011
86 OZV č. 3/2017 o poplatku za komunální odpad 6.12.2017 1.1.2018 ruší OZV č. 6/2012
87 OZV č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol řízených městem. 30.10.2013 16.11.2013  
88 OZV č. 2/2013, o zákazu vybraných sázkových her na vymezeném území města Planá 11.12.2013 1.1.2014 Ruší OZV č.2/2012
89

OZV č. 1/2014, o vedení technické mapy města

Provozní dokumentace technické mapy města

17.9.2014 8.10.2014  
90 OZV 1/2015 - ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 9.9.2015 1.10.2015 do 30.9.2017 Zrušena OZV 1/2017
91

OZV 2/2015 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Formulář ohlášení užívání veřejného prostranství

16.12.2015 1.2.2016 Ruší OZV 1/2012
92 OZV 1/2017 o zrušení OZV 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 6.9.2017 1.10.2017 Ruší OZV 1/2015