Navigace

Obsah

Plánský měsíčník

Ročník 2017

 

Plánský měsíčník je zpravodaj vydávaný každý měsíc Městem Planá. Občanům jsou zde poskytovány informace z Plané, Městského úřadu Planá. Popsány jsou zde kulturní a sportovní akce. Nechybí ani kulturní program či stránka, kde je možnost umístění reklamy.

Nové formáty inzerce

Vydavatel: Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IČO 00260096

Editor: Dominika Píhová, mob.: 702 896 796, email: planskymesicnik@muplana.cz

Redakční rada: Blanka Borůvková, Stanislava Fojtíčková, Milena Nová

Prodejní místa:

         Česká pošta

         Planfilm

         Obchodní dům  = 1. patro

         Filip – trafika náměstí

         Autobusové nádraží - novinový stánek

         Prodejna bylinky Bonka  - náměstí

         Drogerie Fialka – námětí

         Cukrárna Brabec  - pod kostelem

         MKS – náměstí infocentrum

         Železářství – náměstí

         Lékárna – náměstí

         Sídliště Fučíkova

         Autodíly Na Sádkách

 

Příspěvky a náměty zasílejte elektronicky na email redakce, popř. vhoďte příspěvek do poštovní schránky umístěné u vchodu na radnici.

Plánský měsíčníkPlánský měsíčník

Závazná pravidla pro uveřejnění příspěvků v Plánském měsíčníku