Svoz odpadu

Svoz odpadu

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

V Plané zajišťujě svoz komunálního odpadu firma EKODEPON s.r.o.

Provozní doba: 

Pondělí  13.00 – 17.00 hod
Úterý          zavřeno
Středa    13.00 – 17.00 hod
Čtvrtek       zavřeno
Pátek      13.00 – 17.00 hod
Sobota    08.00 – 12.00 hod
Neděle         zavřeno

 

Odměna od společnosti ELEKTROWIN a.s.

Městu Planá vznikl v letošním roce 2019 nárok na vyplacení odměny ve výši 4 700 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s., která je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Odměna byla poskytnuta z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. za celkové množství 5,020 t vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany v 1. čtvrtletí 2019 do sběrného dvora odpadů v Plané.

Město Planá finanční prostředky využilo k nákupu manipulační techniky, a to 2 ks nájezdových plošin k velkoobjemovým kontejnerům tzv. WINTEJNERŮM. Ty slouží v areálu Sběrného dvora odpadů v Plané k dočasnému uložení vysloužilých elektrospotřebičů.

Poděkování náleží všem občanům, kteří předali nepotřebné a vysloužilé elektrospotřebiče k dalšímu zpracování.

 

Prodej dřevní hmoty z dřevin rostoucí mimo les

Město Planá nabízí svým občanům odkup dřevní hmoty z kácených dřevin rostoucích mimo les.

Zájemci se mohou zaregistrovat do seznamu na MěÚ Planá, odbor správní, ŽP; telefon: 374 752 922; 374 752 921; e-mail: zp@muplana.cz             

Cena za odkup dřevní hmoty je stanovena v Ceníku služeb města Planá č. 6 (poslední úprava 12.2.2014) pod č. položky 10, 11, 12, 13.

Registrací žadatele do seznamu nevzniká nárok na odkup dřevní hmoty.

Pro informaci uvádíme:

cena dřeva samovýrobou vč. likvidace klestu: dřevo měkké 180,-Kč/1prm; tvrdé 230,-Kč/1 prm

cena dřeva připraveného k odvozu: dřevo měkké 350,- Kč/1 prm; tvrdé 400,-Kč/1 prm

 

Mapa rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

Mapa ve zvětšené velikosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK