Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Veřejné vyhlášky, oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nabídka neupotřebitelného majetku města Planá - Pečovatelská služba 17.07.2019
Dražební vyhláška 134EX 04362/18 - 209 prostřednictvím elektronického systému dražeb - www.exdrazby.cz 09.07.2019 15.08.2019
Exekuční příkaz č.j. 134 EX 04362/18-024 09.07.2019 15.08.2019
Usnesení z 18. schůze Rady města Planá konané dne 8.7.2019 09.07.2019
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Čurejová Dorota - č.j. 3171/15/2019/EO-6 08.07.2019 24.07.2019
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru v k.ú. Vysoké Sedliště 01.07.2019 31.07.2019
Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst v Odboru stavební úřad MěÚ Planá 01.07.2019 26.08.2019
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 19.6.2019 24.06.2019
Výběrové řízení č. PDO/2/2019 s aukcí v k. ú. Butov 11.06.2019 15.08.2019
Zveřejnění o kalamitním přemnožení lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích a účelného provádění zásahů proti kůrovci 15.05.2019 31.10.2019
Usnesení - dražební jednání, nařízené usnesením soudního exekutora Mgr. Marcely Petrošové, č.j. 160 EX 2367/17-93 17.04.2019
Veřejná vyhláška - Předání a převzetí lesních hospodářských osnov (LHO) 10.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 03.04.2019 31.12.2022
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §64-65zák.č. 256/2013 Sb, kat.zákon 25.02.2019 26.08.2019

Rozpočet města Planá - oznámení o zveřejnění

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Planá za rok 2018 02.07.2019
Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření města Planá v roce 2019 02.07.2019
Návrh závěrečného účtu města Planá za rok 2018 30.05.2019
Oznámení o zveřejnění III.rozpočtového opatření roku 2019 06.05.2019
Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření roku 2019 26.03.2019
Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření roku 2019 22.02.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Planá na rok 2019 a výhledu na roky 2020-22 04.01.2019
Oznámení o zveřejnění - V. rozpočtové opatření 27.12.2018
Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření města Planá v roce 2018 26.09.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Planá za rok 2017 28.06.2018
Oznámení o zveřejnění III. rozpočtového opatření 28.06.2018
Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření 25.05.2018
Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření roku 2018 11.04.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření na rok 2017 19.12.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Planá na rok 2018 19.12.2017
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Planá na r. 2019-2021 19.12.2017
Oznámení o zveřejnění VI. rozpočtového opatření města Planá v roce 2017 03.11.2017
Oznámení o zveřejnění V. rozpočtového opatření města Planá v roce 2017 02.08.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Planá za rok 2016 26.06.2017
Oznámení o zveřejnění - III. rozpočtové opatření města Planá v roce 2017 22.05.2017
Oznámení o zveřejnění - II. rozpočtové opatření 11.04.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Planá na rok 2017 a výhledu na roky 2017-19 20.03.2017

Rozpočet organizací s podílem města - oznámení o zveřejnění

Záměr prodeje nemovitostí

Záměr pronájmu nemovitostí

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva č. 17/2019 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2019 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 o poskytnutí dotace - Hornicko historický spolek, z.s. E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2019 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 21/2019 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 17.04.2019 18.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 E 03.04.2019 04.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 23/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2018 o poskytnutí dotace - Hornicko historický spolek, z.s. E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2018 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 18/2018 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva 2018 o poskytnutí transferu Městysu Chodová Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva 2018 o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 16/2017 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 30.05.2017 31.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 21/2017 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Policie Planá E 12.05.2017 13.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 5/2017 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 7/2017 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 8/2017 o poskytnutí dotace - Hornicko-historický spolek E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 13/2017 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 22/2017 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 27/2017 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů Planá E 25.04.2017 26.04.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK