Planá
město Planá

Dotace na domovní čistírny odpadních vod

DČOV

Město Planá bude poskytovat dotace na domovní čistírny odpadních vod

Od 1.3. 2022 běží dotační program vyhlášený městem Planá na podporu vybudování domovních čistíren odpadních vod v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci. Program platí pro období 2022 - 2023, vztahuje se na čístírny uvedené do provozu po 1.1.2022. Plné znění programu je uvedeno na úřední desce města Planá :

urad/uredni-deska/program-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-plana-na-podporu-vystavby-domovnich-cistiren-odpadnich-vod-dcov-v-mistech-kde-nelze-vybudovat-centralni-splaskovou-kanalizaci-pro-obdobi-2022-2023-2446.html?kshow=3

Datum vložení: 14. 2. 2022 16:17
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2022 16:28

Překlad (translations)