Planá
město Planá

Jak pokračují práce na přestupním uzlu Planá

Přepravní uzel Planá

Modernizace přestupního uzlu Planá se přehoupla do druhé poloviny realizace

Projekt přestupního uzlu Planá s registračním číslem CZ.06.06.01/00/22_069/0002593 podpořený v rámci 69. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021 – 2027) zaznamenal od zahájení stavby v dubnu tohoto roku výrazný posun v realizaci stavebních prací.

V přednádražním prostoru železniční stanice Planá jsou již téměř hotové chodníky spojující jednotlivé části parkovacích systémů Park and Ride (P+R) s budoucí přestupní zastávkou autobusů u nádražní budovy. Před dokončením se nacházejí odjezdová stání přestupní zastávky pro dva autobusy a dvě ze tří částí parkovacího systému P+R pro osobní automobily. Na komunikaci celého přestupního uzlu již byly položeny podkladní vrstvy zajišťující dostatečnou únosnost pro provoz osobních automobilů, autobusů i těžkých nákladních vozidel obsluhujících přilehlou rampu u manipulační koleje železniční stanice sloužící pro překládku dřeva a dalších materiálů mezi silniční a železniční dopravou.

Stavební práce probíhají podle plánu a dokončený projekt Přestupního uzlu Planá u železniční stanice by tak měl na podzim tohoto roku sloužit v plném rozsahu uživatelům veřejné dopravy, včetně těch, kteří pro část své cesty budou využívat i osobní automobil nebo jízdní kolo.

Datum vložení: 3. 7. 2024 14:48
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2024 14:56
Autor: Soňa Píhová

Překlad (translations)