Planá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Žádosti a poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Rok 2024 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 01.07.2024 

 Poskytnutá informace 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 06.06.2024  

Poskytnutá informace  

Příloha 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14.05.2024  

Poskytnutá informace  

Příloha  

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 04. 2024 

Poskytnutá informace  

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2.4.2024

Poskytnutá informace 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1.1.2024 - OSMI   

Poskytnutá informace 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4.1.2024  

Poskytnutá informace  

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1.1.2024 - SÚ Typ: PDF dokument, Velikost: 792.52 kB

Poskytnutá informace  

 

Rok 2023

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15.12.2023  

Poskytnutá informace  

_______________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29.11.2023 

Poskytnutá informace 

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 02.10.2023 o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 03.08.2023 - sdělení kategorie komunikací v k. ú. Planá u Mariánských Lázní 

Poskytnutá informace

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 13.07.2023 o poskytnutí informace

Poskytnutá informace

Příloha

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 15.07.2023 o poskytnutí informace

Poskytnutá informace

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 04.07.2023 o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 2.6.2023 - poskytnutí informace k nájemní smlouvě na pronájem obecní cesty Zliv-Boudy

Sdělení k žádosti

Poskytnutá informace

_______________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 6.6.2023 - poskytnutí informací o počtu přestupků proti OZV o užívání zábavní pyrotechniky a o celkové výši vybraných pokut 

Poskytnutá informace 

___________________________________________________________________________________________________________________
Žádost ze dne 17.5.2023 - poskytnutí Roční zprávy o stavu provozovaného vodohospodářského majetku za rok 2021 a 2022 

Poskytnutá informace:

Roční zpráva 2021 

Roční zpráva 2022 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informace ze dne 12.04.2023 - rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Poskytnutá informace

______________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 04.04.2023 o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace

______________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.03.2023 - podpachtovní smlouva 

Poskytnutá informace

Příloha 

_______________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informace ze dne 02.03.2023 - žádost o zaslání investičních plánů města

Poskytnutá informace

Příloha č. 1

________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskynutí informace ze dne 06.02.2023 

Poskytnutá informace 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.01.2023

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací ohledně počtu stavebních povolení a ohlášení staveb

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 04.01.2023 o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 03.01.2023 o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace

Rok 2022

Žádost o poskytnutí informací II. ze dne 13.10.2022 - škodní komise

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí informací I. ze dne 13.10.2022 - datum uhrazení pokuty

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 03.10.2022 - rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace

___________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 30.09.2022 - rozhodnutí o odstranění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

Poskytnutá informace 

__________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 11.07.2022 - rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Poskytnutá informace 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 2.5.2022 - kontroly při zadávání veřejných zakázek 

Výzva k upřesnění žádosti 

Upřesnění žádosti o informace 

Poskytnutí informace 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 06.04.2022 - rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

Poskytnutá informace 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze 07.01.2022 - územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. 

Poskytnutá informace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 7.1.2022 - investiční plány 

Poskytnutá informace 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2021

 

Žádost ze dne 25.10.2021 - nedokončená stavební řízení

Poskytnutá informace 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 14.10.2021- geodetické práce

Poskytnutá informace 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 24.6.2021 - Strategický plán rozvoje města Planá

Poskytnutá informace

_________________________________________________________________________________________________

Žádost ze dne 9.6.2021 - Česko-německý fond

Poskytnutá informace

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 18.5.2021 - Česko-německý fond budoucnosti

Poskytnutá informace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 18.5.2021 - Plánský měsíčník

Poskytnutá informace

Přílohy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 18.2.2021 doručena dne 4.4.2021

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Poskytnutá informace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost ze dne 17.2.2021 doručena dne 4.4.2021

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Poskytnutá informace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost  - doručena 23. 2. 2021 -vymáhání poplatků za provoz systému shromažďování odpadů. (709.3 kB) 

Poskytnutá informace (655.09 kB)

 

Rok 2020

 

Žádost ze dne 1.10.2020 - Studie na výstavbu RD v lokalitě P13

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 26.7.2020 - používání elektronické spisové služby

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 5. 6. 2020 - podklady k pojistným událostem - požár centrální výtopny Planá, Plzeňská, z roku 2017 a 2019

Poskytnutá informace

Příloha č. 1

Příloha č. 2


Žádost ze dne 26.5.2020 - podklady pro vyjádření k termické depolymerizaci plastů

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 19.5.2020- informace o vyjádření k záměru Termická depolymerizace plastů

Poskytnutá informace

Příloha č. 1

Příloha č. 2


Žádost ze dne 30.4.2020 - o informace k stacionárním radarům 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 6. 2. 2020 - o informace k investičním plánům

Poskytnutá informace


 

Rok 2019

Žádost ze dne 12. 12. 2019 - Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR, Odborný posudek od HZS o příčinách požáru kotelny.

Částečné poskytnutí informace a výzva k upřesnění žádosti

Příloha č. 1 - smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR

Příloha č. 2 - odborný posudek

Upřesnění žádosti o informace

Poskytnutí informace a rozhodnotí o částečném odmítnutí

Poskytnutá informace

Příloha - záznamy o činnostech zpracování


Žádost ze dne 15.10.2019 - informace o veřejné zakázce Celková obnova kostela sv, Václava ve Vysokém Sedlišti  

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 17.8.2019 - informace o nabídkách subjektů

Poskytnutá informace


Žádost z 2.5.2019 - plnění koncesní smlouvy

poskytnutá informace

Rozhodnutí o částečném odmítnutí

Přílohy


Žádost ze dne 15.4.2019

Poskytnutá informace o stavebních povoleních k žádosti ze dne 15.4.2019


Žádost ze dne 7.1.2019- informace o ukončení věci

Poskytnutá informace


 

Rok 2018

 


Žádost ze dne 10.12.2018 o informace ze spisu 

Poskytnutá informace na žádost ze dne 10.12.2018

Příloha k poskytnuté informaci


Žádost ze dne 11.11.2018

Poskytnutá informace na žádost ze dne 11.11.2018


Žádost ze dne 8.6.2018 o informaci ke stavebnímu povolení


Žádost ze dne 17.5.2018 - celkové náklady na pořízení pomníku, důvod změny provozního řádu koupaliště,veřejná zakázka na pořízení jevištní techniky

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 7.5.2018 o informaci ke změně užívání městské stodoly

Poskytnutá informace


Žádost z 28.3.2018 - poskytnutí záznamu z jednání a výše nákladů na objekt stodoly 

Poskytnutá informace


Žádost a poskytnutá informace o informace ke GDPR - žadatel KAMIKA TRADING, s.r.o..


Žádost ze dne 11.1.2018 o informace k investičním plánům - žadatel AMA s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 8.1.2018 o informaci  ke kolaudaci 

Poskytnutá informace


Rok 2017


Žádost ze dne 4.10.2017 - nájemní smlouvy a náklady na koupaliště 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 8.9.2017 o informaci  k rekreační chatě Brod/T 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 16.8.2017 o informaci  k problémům se škodlivými ptáky- žadatel  Kross, s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 10.7.2017 o informace k demolici domu Chodová Planá 

Poskytnutá informace


Žádost a odpověď k informaci o vydání kolaudačního rozhodnutí 


Žádost ze dne 25.6.2017 o informace k nahlédnutí do spisu 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 22.6.2017 o informace k demolici tribuny Chodová Planá 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 6.6.2017 o informace k dohledání kolaudace  - žadatel A-Z EKOLOGIE s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost a odpověď k informaci o vydání kolaudačního rozhodnutí 


Žádost ze dne 16.2.2017 o informace k investičním plánům - žadatel Istav Media, s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 30.1.2017 o informace k investičním plánům - žadatel AMA s.r.o.

Poskytnutá informace


Rok 2016


Žádost ze dne 23.11.2016 o informace ke kolaudaci a sdělení k žádosti 

Příloha


Žádost ze dne 11.11.2016 o informace ke geometrickému plánu 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 14.11.2016 o informace  

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 21.10.2016 o informace ke správě stadionu 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 17.10.2016 o informace ke kolaudačnímu řízení 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 14.10.2016 o informace ke smlouvě na stadion 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 11.10.2016 o informace k veřejnprávním smlouvám 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 3.10.2016 o informace ke stadionu 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 19.7.2016 o informace k výstavbě 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 18.7.2016 o informace k úpravě památníku Pístov - žadatel Občanského sdružení „Za obnovu obce Pístov“

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 12.4.2016 o informace k ověření pasportu 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 22.2.2016 o informace k investičním plánům - žadatel AMA s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 5.2.2016 o informace k investičním plánům - žadatel Istav Media, s.r.o.

Poskytnutá informace


Rok 2015


Žádost ze dne 28.12.2015 o informace o průměrném hrubém hodinovém výdělku

Poskytnutá informace 


Žádost o informaci -  ze dne 7.12.2015

Žádost o informaci ze dne 7.12.2015 

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 9.12.2015 o informace o spolupráci se společností NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s. a Bisnode Česká republika, a.s.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 9.12.2015 o informace o používání právního informačního systému - žadatel HEAGL, s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 18.11.2015 o informace -

Poskytnutá informace


Žádost ze dne 4.9.2015 o informace provozovíní vodovodu a kanalizace - žadatel Grant Thornton Adviosory, s.r.o.

Poskytnutá informace


Žádost a poskytnutá informace ze dne 2.3.2015 o životním prostředí 


Źádost o informace ze dne 23.2.2015 o rozhodnutí ÚHOS  a Poskytnutá informaceposkytnutá informace 


Žádost ze dne 12.1.2015 o informace k investičním plánům města

Poskytnutá informace - žadatel: AMA, s.r.o.


Žádost ze dne 12.1.2015 o informace k seznamu stavebních projektů

Poskytnutá informace - žadatel: Bussiness Media CZ, s.r.o.


Žádost ze dne 6.1.2015 o informace k míře a rozsahu využívání veřejného osvětlení

Poskytnutá informace - žadatel: Strategy One a.s.


Žádost ze dne 6.1.2015 o informace a poskytnutá informace ke stavebnímu povolení na komín - žadatel: Občanské sdružení ,,Za obnovu obce Pístov"


 

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012