Planá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

- správa financí města, vztahy ke státním orgánům na úseku financí
- rozpočet města, jeho sestavení, plnění, změny a hodnocení
- správa daní a poplatků, vymáhání pokut a dluhů města
- účetnictví a výkaznictví města
- správa pokladny
- mzdy pracovníků Města Planá
- prodej stravenek pro zaměstnance
- evidence místního poplatku ze psů
- evidence pojistných události 

Osoby

Bernasová Marcela

vedoucí odboru

Švarcbeková Pavla

mzdová účetní

Záveská Věra, Bc.

finanční účetní
Telefon: 374752914
E-mail: zaveska@muplana.cz