Planá - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

- vnitřní správa MěÚ
- evidence dokumentů na úřední desce úřadu
- majetkoprávní záležitosti města – nájmy, prodej nemovitého majetku
- ohlašování shromáždění
- ohlašování  veřejnosti přístupných akcí
- volby do všech zastupitelských orgánů
- územní organizace města
- názvy ulic a číslování domů
- sčítání lidu
- předepsané výkaznictví
- matriční agenda
- svatební obřady,
- vítání občánků
- evidence obyvatelstva
- vydávání ověřených výstupů z informačních systémů (Czech POINT) 
- ověřování
- odpadové hospodářství obce
- ochrana přírody
- péče o městskou zeleň
- řešení povodní 
- rybářské lístky
- přestupková agenda
- sociální záležitosti
- bytová agenda
- působnost na úseku sociálně právní ochrany dětí
- správa poplatků (odpady, psi, veřejné prostranství)
- výherní hrací přístroje

Adresa

náměstí Svobody 2
34815, Planá
Návštěvní

Osoby

Čermáková Eva

majetkoprávní záležitosti
Telefon: 374 752 921
E-mail: spravni@muplana.cz

Plešáková Marie

evidence obyvatel
Telefon: 374 752 911
E-mail: evidence@muplana.cz

Rampasová Marie

úsek životního prostředí

Nová Milena, Bc.

sociální oddělení

Stará Šárka, Bc.

sociální oddělení
Telefon: 374 752 919
E-mail: socialni@muplana.cz

Svejkovská Marta

pokladna, ověřování

Drsková Marie

sekretariát
Telefon: 374 752 920
E-mail: drskova@muplana.cz