Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Veřejné vyhlášky, oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška o provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území města Planá - Zeměměřičský úřad, Praha 8 06.04.2020 22.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství - č.j. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Rekonstrukce ulice Na Valech v Plané" 02.04.2020 18.04.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 3612/9 v k.ú. Planá u M.L. 02.04.2020 18.04.2020
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Martin Liprt, ročník 1995, Tylova 164, Planá 31.03.2020 16.04.2020
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Planá u Mariánských Lázní 25.03.2020 10.04.2020
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Optická síť TaNET, Planá - ulice Školní, Tylova, Zámecká, Slepá a Kyjovská, Planá 25.03.2020 10.04.2020
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 18. 3. 2020 24.03.2020
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 18. 3. 2020 24.03.2020
Usnesení a informace na vědomí z 34. schůze Rady města Planá konané dne 23.3.2020 24.03.2020
Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí dne 21. 5. 2020 č. j. 099 EX 3473/09-213 18.03.2020 22.05.2020
Exekuční příkaz č. j. 99 EX 3473/09-11 18.03.2020 22.05.2020
Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 2516/11-107 12.03.2020 13.05.2020
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního jednání dne 20. 4. 2020 u Okresního soudu v Tachově - č.j. 11 E 1/2019-162 ze dne 6. 3. 2020 06.03.2020 20.04.2020
Veř. vyhl. opatření obecné povahy - č.j. 18918/2019-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022
Nabídka neupotřebitelného majetku města Planá - Pečovatelská služba 17.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 03.04.2019 31.12.2022

Rozpočet města Planá - oznámení o zveřejnění

Rozpočet organizací s podílem města - oznámení o zveřejnění

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2020 - SOČ Černošín 01.04.2020 28.02.2021
Schválený rozpočet SOČ na rok 2020 09.12.2019 31.12.2020
Rozpočet Vodárenského sdružení obcí Halže na rok 2020 06.12.2019 31.12.2020
Vodárenské sdružení obcí Halže - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 06.12.2019 31.12.2020
Vodárenské sdružení obcí Halže - střednědobý výhled rozpočtu - návrh 12.11.2019
Schválená rozpočtová opatření Sdružení pro založení a provozování skládky Černošín za rok 2019 - č. 1/2019 25.10.2019
Schválená rozpočtová opatření Sdružení pro založení a provozování skládky Černošín za rok 2019 - č. 2/2019 25.10.2019
Schválená rozpočtová opatření Sdružení pro založení a provozování skládky Černošín za rok 2019 - č. 3/2019 25.10.2019
Schválená rozpočtová opatření Sdružení pro založení a provozování skládky Černošín za rok 2019 - č. 4/2019 25.10.2019
Schválená rozpočtová opatření Sdružení pro založení a provozování skládky Černošín za rok 2019 - č. 5/2019 25.10.2019
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu VSO Halže na rok 2018 11.06.2019
Oznámení o zveřejnění schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2018 23.04.2019
Oznámení o schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín za rok 2018 23.04.2019
Vodárenské sdružení obcí Halže rozpočet na rok 2019 - střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022 03.12.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 až 2022 a Rozpočtu na rok 2019,skládka Černošín 30.11.2018
Oznámení o zvěřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 až 2022 a rozpočtu na rok 2019 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 07.11.2018

Záměr prodeje nemovitostí

Záměr pronájmu nemovitostí

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva č. 23/2018 o poskytnutí příspěvku - ŘKF Planá E 30.07.2019 31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 17/2019 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2019 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 o poskytnutí dotace - Hornicko historický spolek, z.s. E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2019 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených, Planá E 17.04.2019 18.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 21/2019 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 17.04.2019 18.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 E 03.04.2019 04.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 23/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2018 o poskytnutí dotace - Hornicko historický spolek, z.s. E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2018 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 18/2018 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů, Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva 2018 o poskytnutí transferu Městysu Chodová Planá E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva 2018 o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost E 25.04.2018 26.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 16/2017 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Planá, z.s. E 30.05.2017 31.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 21/2017 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Policie Planá E 12.05.2017 13.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 5/2017 o poskytnutí dotace - Svaz tělesně postižených E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 7/2017 o poskytnutí dotace - Fotbalový klub Planá E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 8/2017 o poskytnutí dotace - Hornicko-historický spolek E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 13/2017 o poskytnutí dotace - Poliklinika Tachov E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 22/2017 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek E 25.04.2017 26.04.2020
Veřejnoprávní smlouva 27/2017 o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů Planá E 25.04.2017 26.04.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK