Planá
město Planá

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ústí nad Mží a navazující části k. ú. Pavlovice nad Mží a Vítovice u Pavlovic

Datum sejmutí: 15. 12. 2032 Zodpovídá: Marta Svejkovská