Planá
město Planá

Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Planá a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 ÚP Planá na udržitelný rozvoj území a oznámení o zveřejnění návrhů Změny č. 3 ÚP Planá a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území

Datum sejmutí: 12. 4. 2024 Zodpovídá: Marta Svejkovská