Planá
město Planá

Veřejnoprávní smlouva č.11/2021 o poskytnutí dotace - Kulturní a okrašlovací spolek KOS Planá

Datum sejmutí: 1. 4. 2024 Zodpovídá: Marcela Bernasová Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů