Planá
město Planá

Záměr nájmu nemovitosti č. 1/2022 - pozemky, které jsou situovány uvnitř oplocených vojenských areálů v k.ú. Kříženec a v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Datum sejmutí: 4. 2. 2032 Zodpovídá: Marta Svejkovská