Planá
město Planá

Záměr pachtu nemovitosti č. 3/2024 - část pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Datum sejmutí: 26. 3. 2024 Zodpovídá: Marta Svejkovská