Planá
město Planá

Záměr prodeje nemovitostí č. 1/2024 - pozemek p.č. 2829/22, 2829/24, 2829/26, 2829/13, 2829/15 vše v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Datum sejmutí: 26. 3. 2024 Zodpovídá: Marta Svejkovská