Planá
město Planá

Záměr prodeje nemovitostí č. 10/2017 - čast pozemku p.č. 1294/8 ost. plocha v k.ú. Planá u Mar. Lázní

Číslo jednací: č. 10/2017

Datum sejmutí: 2. 10. 2027 Zodpovídá: