Planá
město Planá

Záměr prodeje nemovitostí č. 2/2024 - pozemek p.č. 237/35, ostatní plocha v k.ú. Pavlovice nad Mží

Datum sejmutí: 26. 3. 2024 Zodpovídá: Marta Svejkovská