Planá
město Planá

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 19.10.2022

Datum sejmutí: 20. 12. 2022 Zodpovídá: Marta Svejkovská