Planá
město Planá

Bytový fond města

Město Planá hospodaří s 175 byty , které jsou v jeho vlastnictví (stav k 20.1.2020).

Podle jednotlivých typů jsou to byty

  1. bez zvláštního režimu – 49 bytů
  2. byty pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel (tzv. sociální byty) – 32 bytů
  3. byty v domě zvláštního určení  (domy s pečovatelskou službou) – 93 bytů
  4. přístřeší  (pro naléhavé sociální případy) -  1

Správou městských bytů, uzavíráním nájemních smluv a všech ostatních náležitostí spojených s nájemním vztahem k bytům je pověřena společnost Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá.

Kontakt:

Tel:  374 756 234

E-mail: byty@planskesluzby.cz

Evidenci žádostí o byt vede správní odbor, sociální oddělení, bytová agenda. Formuláře žádostí naleznete zde: 

urad/formulare/

O přidělení bytu rozhoduje rada města na návrh správního odboru, sociálního oddělení, bytová agenda. 

Způsob stanovení přijmově vymezené osoby naleznete zde: 

mesto-plana/pravidla-zasady-rady-cenik-mesta-plana/