Planá
město Planá

Bytový fond města

Město Planá hospodaří s 228 byty , které jsou v jeho vlastnictví. (stav k 14.6.2017)

Podle jednotlivých typů jsou to byty

  1. bez zvláštního režimu – 50 bytů
  2. byty pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel (tzv. sociální byty) – 32 bytů
  3. byty v domě zvláštního určení  (domy s pečovatelskou službou) – 93 bytů
  4. byty s předkupním právem – 52 bytů
  5. přístřeší  (pro naléhavé sociální případy) -  1

Správou městských bytů, uzavíráním nájemních smluv a všech ostatních náležitostí spojených s nájemním vztahem k bytům je pověřena společnost Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá.

Kontakt:

Tel:  374 756 234

E-mail: byty@planskesluzby.cz

 

Postup při pronajímání bytů v prvních třech kategoriích stanovují Zásady pronajímání bytů v majetku města Planá. Tyto zásady a také formuláře žádosti o byt najdete zde:

 

mesto-plana/pravidla-zasady-rady-cenik-mesta-plana/