Planá
město Planá

Historie Plané

První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo na důležité obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Původní osada stávala na úpatí Bohušova vrchu kolem románského kostela Petra a Pavla, který je nejstarší dochovanou stavební památkou v Plané. Nejstarší část vlastního města byla pravděpodobně postavena v průběhu 13. a 14. stol. Kolem roku 1400 byla Planá na tehdejší dobu poměrně velkým městečkem s náměstím a několika přilehlými uličkami. město bylo obehnáno příkopy a hradbami, v rohu tvořeném hradební zdí na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.

V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové, Nostitzové a Nostitz-Rhieneckové.

Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním (mincovnu do Plané přenesli poté, co zanikla mincovna v Jáchymově).

Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol., kdy bylo město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. V té době začala ve větší míře germanizace Plané, když se do města stěhovali noví obyvatelé, hlavně ze sousedního Bavorska. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto vojsky různých armád, mnoho lidí bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny.

V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod, hornictví. Planá byla střediskem rozsáhlého obilního trhu a řemeslné výroby. Na konci minulého století se velice rozšířil obchod s uhlím a hlavně dřívím, které bylo do Plané sváženo z celého okolí. Došlo i k rozvoji školství, v roce 1898 byla ve městě otevřena státní reálka a na počátku 20. stol. byla postavena nová školní budova pro měšťanskou a obecnou školu, dnes škola Na Valech. Planá se rovněž stala železniční stanicí, byla zde postavena nemocnice a jiné budovy. Planá byla správním městem, obchodním a hospodářským centrem celého okolí, dnes spadá pod Plzeňský kraj. Dne 5 května 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou. Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva. Z tehdejšího okresu Planá bylo do 31. srpna 1947 odsunuto 35 959 osob. Nastalo nové osidlování města i okolí.

Ve městě samém a jeho částech (10 vesnic)  žije v současné době cca 5 500 obyvatel. Centrum města je vyhlášeno jako městská památková zóna.

 

Kroniky města Planá

Kronika

Pohled na Planou rok 1913

Planá 1913

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8 9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15 16
3
17
2
18
3
19
3
20
3
21
3
22
1
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
1
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2
4
2

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google