Planá
město Planá

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města - platné

poř. číslo

Obecně závazné vyhlášky (OZV) platné

Schváleno dne Vyhlášeno dne Účinnost dne Poznámka
1 OZV o zřízení Městské policie v Plané  14.6.1994 14. 6. 1994

14.6.1994

 
 2 OZV č. 5/2004 o zrušení OZV 3/2004 o poplatku rodičů  15.12.2004 15. 12. 2004  1.1.2005  
3 Nařízení 2/2005 - o zrušení nařízení 1/2005 8.6.2005 9. 6. 2005 24.6.2005  
4 OZV 2/2008 - daň z nemovitosti 14.5.2008 19. 5. 2008 1.1.2009  
5 OZV č. 1/2009 – o zrušení OZV č. 2/2002 13.5.2009 14. 5. 2009 1.6.2009  
           
6 OZV č. 2/2010 - pravidla pohybu psů na veřej.prostranstvích 16.6.2010 17. 6. 2010  3.7.2010  
7 Nařízení č.1/2018 o vymezení některých komunikací ke stání vozidel a jeho zpoplatnění 5.11.2018 14.11. 2018 1.12.2018  
8 OZV č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 7.12.2011 13. 12. 2011 1.1.2012  
9 OZV č. 3/2012, o regulaci provozní doby hostinských zařízení 14.3.2012 16. 3. 2012 1.4.2012  
10 OZV č. 4/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 a č. 1/2006 2.5.2012 3. 5. 2012 18.5.2012  
11 OZV č.5/2012 o odpadech  12.12.2012 14. 12. 2012 1.1.2013 Ruší OZV č. 7/2011
12 OZV č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol řízených městem. 30.10.2013 1. 11. 2013  16.11.2013  
13 OZV č. 2/2013, o zákazu vybraných sázkových her na vymezeném území města Planá 11.12.2013 13. 12. 2013 1.1.2014 Ruší OZV č.2/2012
14

OZV č. 1/2014, o vedení technické mapy města

Provozní dokumentace technické mapy města

17.9.2014 22. 9. 2014  8.10.2014  
15 OZV 1/2017 o zrušení OZV 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 6.9.2017 13. 9. 2017 1.10.2017 Ruší OZV 1/2015
16 OZV 4/2017 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 6. 12. 2017 11. 12. 2017 1. 1. 2018  
17

OZV 1/2018 Požární řád

Přílohy:

Seznam sil a prostředků JPO

Kategorie JSDH

Hydrantová síť města Planá

Plánek hydrantové sítě

Přírodní zdroje vody

31. 1. 2018 5. 2. 2018 1. 3. 2018 ruší OZV 2/2006
18 OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů 13. 3. 2019 18. 3. 2019 1. 1. 2020  
   19

OZV 3/2019 o zrušení OZV 1/2011

24.4.2019 26.4.2019 13.5.2019

ruší OZV

1/2011

20 OZV 4/2019 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky 18.9.2019 18.9.2019 1.11.2019 ruší OZV 3/2009
21

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha č. 1;

příloha č. 2;

formulář

11.12.2019 12.12.2019 1.1.2020  ruší OZV 2/2015
22

Požárně bezpečnostní předpis objektu v Lipové ulici

24.2.2020   24.2.2020  
23

Nařízení RMP č. 1/2020, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej 

Příloha č. 1

15.6.2020 17.6.2020 1.7.2020 ruší nařízení RMP 1/2019
24

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu  z nemovité věci

příloha - ceník 

 

Ohlášení plátce poplatku
13.10.2021   1.1.2022  ruší OZV 6/2019

25

 

 

26

 

OZV č. 1/2022 k ochraně nočního klidu 


OZV č. 2/2022k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 

příloha č. 1 

 

 

 

 

13.4.2022

 

 

7.9.2022

 

 

 

12.9.2022

1.5.2022

 

 

12.9.2022

 

ruší OZV č. 1/2021

 

 

ruší OZV

č. 2/2018