Planá
město Planá

Přehled všech vydaných OZV

Evidence všech dosud vydaných (zrušených) OZV a nařízení Města Planá
Poř. číslo Název
Schváleno dne
Účinnost dne
Zrušeno dne
Poznámka
1.
Řád pro urnový háj
15.12.1977
1.1. 1978
22.5.2002
 
2.
Řád pohřebiště
15.12.1977
1.1. 1978
22.5.2002
 
3.
OZV o místních poplatcích
23.4.1991
1.6.1991
30.6.1994
 
4.
OZV sazby nájemného z nebytových prostor
21.4.1992
1.7.1992
31.1.1995
 
5.
OZV o hospodaření s byty
2.6.1992
1.7.1992
29.1.2003
 
6.
OZV o použití nižších koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.
17.11.1992
1.11.1993
20.6.1995
 
7.
OZV- Požární řád
23.2.1993
15.3.1993
28.1.1997
 
8.
OZV o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku
22.6.1993
15.7.1993
22.3.2000
 
9.
OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinv.nákladů MŠ a školních družin
24.8.1993
25.8.1993
27.12.1996
 
10.
OZV - Tržní řád
26.1.1994
26.1.1994
3.9.1996
 
11.
OZV o místních poplatcích
10.5.1994
1.7.1994
25.6.1996
 
12.
14.6.1994
14.6.1994
   
13.
Vyhláška- Závazné části územního plánu
27.9.1994
12.10.1994
20.3.2002
 
14.
OZV - Sazby nájemného z nebytových prostor
31.1.1995
1.3.1995
19.9.1995
 
15.
OZV o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů
21.3.1995
1.5.1995
12.4.1999
 
16. OZV o použití nižších koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 27.6.1995 13.7.1995  31.12.2008  
17.
OZV-spádové obvody základních škol v Plané
12.12.1995
28.12.1995
1.10.2005  
18.
OZV o místních poplatcích
25.6.1996
15.7.1996
27.1.1998
 
19.
OZV- Tržní řád
3.9.1996
15.9.1996
21.1.1998
 
20.
OZV o poplatcích v MŠ a ŠD
10.12.1996
27.12.1996
13.12.2000
 
21.
OZV- Požární řád
28.1.1997
15.2.1997
5.7.2003  
22.
Vyhláška MěR o vymezení některých. míst. komunikací k stání mot. vozidel
26.11.1997
1.1.1998
 31.1.2011  
23.
OZV- Tržní řád
21.1.1998
1.3.1998
13.5.1998
 
24.
OZV o místních poplatcích
27.1.1998
27.1.1998
24.3.1998
 
25.
OZV o místních poplatcích
24.3.1998
10.4.1998
13.10.1999
 
26.
OZV- Tržní řád
13.5.1998
28.5.1998
12.3.2001
 
27.
OZV o nakládání s komun. odpadem
26.5.1998
1.7.1998
31.12.2003  
28.
OZV o místních poplatcích
13.10.1999
1.11.1999
31.12.2003  
29.
OZV o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku
22.3.2000
7.4.2000
 2.7.2010  
30.
OZV o stanovení příspěvku na část. úhradu neinvest. nákladů MŠ a ŠD
13.12.2000
1.1.2001
28.11.2001
 
31.
Nařízení č. 1 „Tržní řád“
12.3.2001
27.3.2001
27.5.2002  
32.
OZV o stanovení příspěvku rodičů na částečnou úhradu nákladů MŠ a ŠD
28.11.2001
1.2.2002
9.7.2004  
33.
20.3.2002
5.4.2002
5.7.2003  

34.

OZV č. 2/2002- Řád veřejného pohřebiště v Plané
22.5.2002
10.6.2002
 31.5.2009  
35.
Nařízení 1/2002- Tržní řád města Planá
27.5.2002
13.6.2002
28.4.2005  
36. OZV č. 1/2003 - Požární řád města Planá
18.6.2003
6.7.2003
20.11.2005
 
37. OZV č. 2/2003 o závazné části územního plánu 18.6.2003 6.7.2003  18.5.2012 Zrušeno OZV 4/2012
38. OZV č. 3/2003 o místních poplatcích 19.11.2003 1.1.2004 14.2.2004  
39. OZV č. 4/2003 o systému shromažďování, sběru ... komunálního odpadu 19.11.2003 1.1.2004 14.2.2004  
40. OZV č. 5/2003 o poplatku za odpad 19.11.2003 1.1.2004 15.12.2004  
41. OZV č. 1/2004 o místních poplatcích 28.1.2004 13.2.2004  31.12.2010  
42.
OZV č.2/2004 o odpadech
28.1.2004 13.2.2004  30.6.2008  
43. OZV č. 3/2004 o poplatcích rodičů 23.6.2004 10.7.2004 15.12.2004  
44. OZV č. 4/2004 o poplatku za odpad 15.12.2004 1.1.2005  31.12.2006  
45. OZV č. 5/2004 o zrušení OZV 3/2004 o poplatku rodičů 15.12.2004 1.1.2005    
46. Nařízení č.1/2005 - Tržní řád 13.4.2005 28.4.2005 8.6.2005  
47.
Nařízení č. 2/2005 - Tržní řád - zrušení
8.6.2005 24.6.2005    
48. OZV 1/2005 o školských obvodech ZŠ v Plané 14.9.2005 1.10.2005  28.2.2010  
49. OZV č.2/2005 Požární řád 2.11.2005 20.11.2005  
Viz OZV
č. 2/2006
50. OZV č. 1/2006 – Závazné části ÚP 25.1.2006 15.2.2006  18.5.2012 Zrušeno OZV 4/2012
51. OZV č. 2/2006 – Požární řád 25.1.2006 15.2.2006 31. 1. 2018 ruší  OZV
č. 2/2005
52. Nařízení č. 1/2006 – Tržní řád 11.10.2006 1.11.2006  31.12.2006  
53. OZV č. 3/2006- o poplatku za odpad 8.11.2006 1.1.2007  31.12.2008 Změna přílohy č.1 a 2 - OZV 6/2011
54. Nařízení č. 2/2006 Tržní řád 13.12.2006 1.1.2007
1.7.2011
Zrušeno NMP 2/2011
55. OZV 1/2008 - o odpadech 14.5.2008 1.7.2008  31.12.2011 Zrušeno OZV č. 7/2011
56. OZV 2/2008 - daň z nemovitosti 14.5.2008 1.1.2009    
57. OZV 3/2008 - o poplatku za odpad 26.11.2008 1.1.2009  1.1.2013 Viz OZV
č. 6/2011
58. OZV 1/2009 - o zrušení OZV 2/2002 13.5.2009 1.6.2009    
59. OZV č.2/2009 – o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství 9.12.2009 1.1.2010
31.12.2011
Viz OZV
č. 5/2011
60. OZV č. 3/2009 – o regulaci užívání zábavní pyrotechniky 9.12.2009 1.1.2010    
61. OZV č. 1/2010 – školské obvody základních škol v Plané 3.2.2010 1.3.2010 16.11.2013 Zrušeno OZV 1/2013
62. OZV č.2/2010 - pravidla pohybu psů na veřej.prostranstvích 16.6.2010 3.7.2010   Zrušeno OZV 4/2022
63. OZV č. 3/2010 - čistota a pořádek na veř. prostr. 16.6.2010 3.7.2010 18. 10. 2017  
64. 16.6.2010 3.7.2010  30.9.2011  
65. OZV č. 5/2010 – noční klid a hlučné činnosti 16.6.2010 3.7.2010 30.9.2015 Zrušeno OZV 1/2015
66. OZV č. 6/2010, kterou se mění příloha č.2 OZV č. 3/2008 6.10.2010 25.10.2010
31.12.2011
Zrušeno OZV 6/2011
67. OZV č. 7/2010, o místním poplatku za výherní hrací přístroj ... 15.12.2010 1.1.2011  11.2.2012 Zrušeno OZV 1/2012
68. OZV č. 8/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2010 1.1.2011
 1.12.2011
Zrušeno OZV 4/2011
69. OZV č. 9/2010, o místním poplatku ze psů 15.12.2010 1.1.2011 13. 3. 2019 ruší OZV 1/2019
70. Nařízení RMP č. 1/2011, o vymezení úseků komunikací k placenému stání vozidel 5.1.2011 1.2.2011  1.7.2011 Zrušeno NRMP 3/2011
71. Nařízení města č. 2/2011, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 8.6.2011 1.7.2011  15.6.2012 Zrušeno NRMP 1/2012
72. Nařízení RMP č. 3/2011, o vymezení úseků komunikací k placenému stání vozidel 8.6.2011 1.7.2011    
73. OZV č.1/2011 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí 7.9.2011 1.10.2011    
74. OZV č.2/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů 19.10.2011 1.12.2011  11.2.2012 Zrušeno OZV 2/2012
75. OZV č. 3/2011 o regulaci provozní doby hostinských zařízení 19.10.2011 1.2.2012  1.4.2012  Zrušeno OZV 3/2012
76. OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19.10.2011 1.12.2011  11.2.2012 Zrušeno OZV 1/2012
77. OZV č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 7.12.2011 1.1.2012    31.3.2023

zrušeno OZV 1/2023

 

78. OZV č. 6/2011 kterou se mění příloha č. 1 a 2 vyhláška o poplatku za odpad 7.12.2011 1.1.2012  1.1.2013 Zrušeno OZV 6/2012
79. OZV č. 7/2011 o odpadech 7.12.2011 1.1.2012  1.1.2013 Zrušeno OZV 5/2012
80. OZV č.1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 25.1.2012 11.2.2012    
81. OZV č.2/2012 o zákazu vybraných sázkových her na vymezeném území města Planá 25.1.2012 11.2.2012 1.1.2014 Zrušeno OZV 2/2013
82. OZV č. 3/2012 o regulaci provozní doby hostinských zařízení 14.3.2012 1.4.2012    Ruší OZV 3/2011
83. OZV 4/2012 – ruší OZV 2/2003 a 1/2006 2.5.2012 19.5.2012    
84. Nařízení RMP č. 1/2012 – Tržní řád
23.5.2012
15.6.2012    
85. OZV 5/2012 – vyhláška o odpadech 12.12.2012

1.1.2013

  Zrušeno OZV 7/2022
86. 12.12.2012 1.1.2013 6. 12. 2017  
87. OZV č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol řízených městem. 30.10.2013 16.11.2013    
88. OZV č. 2/2013, o zákazu vybraných sázkových her na vymezeném území města Planá 11.12.2013 1.1.2014   Ruší OZV 2/2012
89.

OZV č. 1/2014, o vedení technické mapy města

Provozní dokumentace technické mapy města

17.9.2014 8.10.2014    
90. OZV 1/2015 - ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 9.9.2015 14. 5. 2015

1.10.2015 

 30.9.2015

Zrušena OZV 1/2017
91. OZV 2/2015 - o místním poplatku za užívání veř. prostranství 16. 2. 2015 1. 2. 2016 11.12.2019 zrušena OZV 5/2019
92. OZV 1/2017 - o zrušení OZV č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 6. 9. 2017 1. 10. 2017   Ruší  OZV 1/2015
93. OZV 2/2017-k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ost. veřejné zeleně 18. 10. 2017 8. 11. 2017 31. 1. 2018 Ruší 3/2010
94. OZV 3/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 6. 12. 2017 1. 1. 2018 1.1.2019 ruší 3/2018
95. OZV 4/2017-o zabezpečení PO při akcích, který se zúčastňuje větší počet osob 6. 12. 2017 1. 1. 2018    
96. OZV 1/2018 Požární řád 31. 1. 2018 1. 3. 2018   Ruší 2/2006
97. OZV 2/2018 - k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ost. veřejné zeleně  31. 1. 2018 1. 3. 2018   zrušena 2/2022
98. OZV 3/2018 - o poplatku za komunální odpad 20.6.2018 1.1.2019 11.12.2019 Zrušuje OZV 6/2019
99. OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů 13. 3. 2019 1.1.2020   Zrušeno OZV 3/2022
100. OZV 2/2019 o ochraně nočního klidu 13. 3. 2019 1.5.2019 1.6.2020 Zrušuje OZV 1/2020
101. OZV 3/2009 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky 9.12.2009 1.1.2010 18.9.2019 Zrušuje OZV 4/2019
102.  Nařízení města č. 1/2019, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 16.12.2019 1.1.2020   zrušeno nařízení 1/2012
  OZV 4/2019 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky 18.9.2019 18.9.2019 1.11.2019

ruší OZV 3/2009

Zrušeno OZV 5/2022

103. 

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

příloha č. 1;

příloha č. 2;

formulář

11.12.2019 1.1.2020   Zrušeno OZV 6/2022
104.  OZV č. 6/2019 o  poplatku za svoz komunálního odpadu 11.12.2019 1.1.2020   ruší OZV 3/2018
105. OZV č. 1/2020 o ochraně nočního klidu  29.4.2020 1.6.2020   ruší OZV 2/2019
106.

Nařízení RMP č. 1/2019,kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej

Příloha č. 1

16.12.2019 1.1.2020 15.6.2020 ruší nařízení RMP 1/2020
107. OZV č. 1/2021 o ochraně nočního klidu 13.4.2021 26.4.2021   ruší OZV 1/2020
108. 

OZV č. 6/2019 

o poplatku za komunální odpad

11.12.2019 1.1.2020   ruší OZV 3/2018
110. 

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Příloha k OZV 2/2021 

Ohlášení plátce poplatku

13.10.2021 1.1.2022 1.1.2024 zrušeno OZV č. 6/2023

111.

 

OZV č. 1/2022 k ochraně nočního klidu

13.4.2022 1.5.2022 31.3.2023

ruší OZV č. 1/2021

zrušeno OZV 2/2023

112.

 

 

OZV č. 2/2022               k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ost. veřejné zeleně 

7.9.2022 12.9.2022  

ruší OZV č.2/2018

 

 

113. OZV č. 3/2022 o místním poplatku ze psů 14.12.2022 1.1.2023 1.1.2024 zrušeno OZV č.5/2023
114.

OZV č. 4/2022 upravující pravidlo pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

příloha č. 1

14.12.2022 1.1.2023    ruší OZV č.2/2010

115.

 

OZV č. 5/2022 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky

příloha č. 1

14.12.2022 1.1.2023   ruší OZV č.4/2019
116.

OZV č. 6/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha č. 1

příloha č. 2

Formulář

14.12.2022 1.1.2023 1.1.2024 zrušeno OZV č.4/2023
117. OZV č. 7/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 14.12.2022 1.1.2023   ruší OZV č.5/2012
118. OZV č. 1/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 22.3.2023 1.4.2023 14.7.2023 ruší OZV č. 5/2011
119.

OZV č. 2/2023

k ochraně nočního klidu

22.3.2023 1.4.2023 31.3.2024 zrušeno OZV č. 1/2024
120. OZV č. 3/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 21.6.2023 15.7.2023 31.3.2024

zrušeno OZV č. 2/2024

121.

 

OZV č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2023 1.1.2024   ruší OZV č. 6/2022

122.

 

OZV č. 5/2023 o místním poplatku ze psů  13.12.2023 1.1.2024   ruší OZV č. 3/2022
123. OZV č. 6/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 13.12.2023 1.1.2024   ruší OZV č. 2/2021
124. OZV č. 1/2024 k ochraně nočního klidu 20.3.2024 1.4.2024   ruší OZV č. 2/2023
125. OZV č. 2/2024 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 20.3.2024 1.4.2024   ruší OZV č. 3/2023

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8 9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15 16
3
17
2
18
3
19
3
20
3
21
3
22
1
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
1
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2
4
2

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google