Planá
město Planá

Pečovatelská služba

 

Změna

 • organizační složka
 • Identifikátor služby: 9012857

 

Kontakt

Pečovatelská služba Planá

Poslání 

Poskytovat služby občanům na území města Planá a spádových obcí se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené stářím nebo zdravotním postižením či omezením o tyto služby požádají.
 

Nabízíme (základní činnosti)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při samostatném pohybu, oblékání, přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při péči o vlasy a nehty, při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět),
 • základní sociální poradenství.
   

Komu (cílová skupina)

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 - 64 let),
 • mladší senioři (65 - 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let). 

Maximální okamžitá kapacita jsou 4 uživatelé.

 

Kdy (doba poskytování)

 • ve dnech pondělí, středa, čtvrtek v době od 7:00 do 15:30, v úterý do 17:00 a v pátek do 14:00 hod., v ostatních případech dle možností poskytovatele (nejpozději do 18:00 hod.)
 • rozvoz obědů realizován v době od 10:30 do 14:00 hod. dle naplánované trasy
   

Kde (místo poskytování)

 • domácnost obyvatele, včetně bytů DPS (Bohušova, Smetanova)
 • středisko osobní hygieny (DPS Planá; Chodová Planá)
 • v lokalitě Planá, Brod n. Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov a Zadní Chodov
   

Jak (způsob poskytování)

 • s ohledem na způsob života a potřeby osoby
 • prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců
 • podle jasně daných zásad
 • v souladu s principy etického kodexu
   

Zásady služby

 • Nezávislost a autonomie pro uživatele – nikoli závislost.
 • Začlenění a integrace – nikoli vyloučení.
 • Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami a potřebami společnosti – neexistuje model, který vyhovuje všem.
 • Respektování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho sociální, duševní, tělesný či ekonomický stav.
 • Partnerství – pracovat společně jak týmově, tak s uživatelem, ne odděleně.
 • Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem.
 • Rovnost bez diskriminace (přístup stejné kvality k osobám rozdílného vyznání, rasy).
   

Cíle služby

 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost.
 • Umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění.
 • Být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí.
 • Při vedení uživatele k jeho soběstačnosti zachovat dostatečnou bezpečnost při této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.
   
   

Dokumenty ke stažení


Spolufinancování - Plzeňský kraj


Fotografie

Pracovníci v sociálních službáchVstup do PSSOH BohušovaVozy PSPS SmetanovaSOH SmetanovaDovoz obědůPraní a žehlení prádla