Planá
město Planá

Pravidla, zásady, řády, ceník města Planá

Platná pravidla, zásady, řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1

Pravidla - reklamy na sloupech veřejného osvětlení a svislých plochách

 23.01.2017 Ruší pravidla z 28.3.2012
2

Příjmově vymezená osoba pro potřeby uzavírání nájemních smluv na byty v bytovém domě v čp. 870 a 871, Planá

 

vyplývá z NV 146/2003 Sb.  

 

 

3 Pravidla – elektronická podatelna  24.03.2009  
4 Pravidla – pro zajištění přístupu k informacím  07.11.2012  
5

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace pro fyzickou osobu

Žádost o poskytnutí dotace pro právnickou osobu

Vzor veřejnoprávní smlouvy

 18.12.2015 Ruší původní Zásady z 18.6.2014
6

Zásady stanovující postup při prodeji nemovistostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě

21. 3. 2018 

Ruší Zásady z 26.10.2016

7 Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ  26.03.2008  
8 Zásady pro stanovení kupních cen pozemků určených k prodeji  06.03.2014 Původní znění do 6.3.2014
9

Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád smuteční síně

 01.06.2009

16.06.2017

 
10

Ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti

Platný od 1.1.2013 do 31.12.2013

Platný od 1.1.2014

20.11.2013 Od 1.1.2014 nový ceník
11 Ceník služeb města Planá  19.01.2011

Aktualizace 

24. 9. 2018

12 Pravidla evidence a vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů  25.04.2007 Aktualizace 22.11.2012
13

Řád ohlašovny požárů

Příloha 1

Příloha 2

 11.06.2003 Aktualizace 8.1.2018
14 Domovní řád v domě s pečovatelskou službou v Plané  15.10.2001  
15

Zásady – stanovení reálné hodnoty nemovitého majetku určeného k prodeji

 30.06.2010  
16 Pravidla hospodaření s prostředky fondu oprav pro byty s přednostním právem odkupu  08.09.2010  
17 Zásady pro prodej bytů z majetku města  13.9.2012 Aktualizace 12.9.2012
18 Zásady pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem Planá  16.11.2011 Aktualizace 18. 12. 2017
19

Ceník odboru kultury

Ceník pronájmu kina

Vzor nájemní smlouvy kina

Všeobecné obchodní podmínky

 22.02.2012 Aktualizace 1.2.2019
20

Zásady pro stanovení nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Planá

2.4.2014  
21 Knihovní řád 23.4.2014 Doplněno 21.9.2015
22

Provozní řád koupaliště

Návštěvní řád koupaliště

14.5.2018

28.5.2014

31.8.2015
23 Dětské hřiště Fučíkova - provozní řád a návštěvní řád

9.6.2014

 
24 Závázná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku 24. 9. 2018 ruší Pravidla z 26. 6. 2017
25 Systém náležité péče Města Planá, které uvádí poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené mimo les 28.5.2014  
26 Úhrada za úkony pečovatelské služby 30.3.2015  
27 Jak se zachovat při pořádání kulturních a sportovních akcí -  
28 Provozní řád centrálního parku 21.9.2015  
29 Provozní řád městského stadionu 22.5.2017  

 

Neplatná pravidla, zásady a řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1 Pravidla - poskytování bytů v DPS  12.11.2001

Zrušena 7.2.2012
nahrazena viz č. 2

2 Zásady - prodej bytů z majetku města 15.12.2004 Zrušeny 7.12.2011