Planá
město Planá

Pravidla, zásady, řády, ceník města Planá

Platná pravidla, zásady, řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1

Pravidla - reklamy na sloupech veřejného osvětlení a svislých plochách 

 25.03.2024 Ruší pravidla z 23.1.2017 
2

Příjmově vymezená osoba pro potřeby uzavírání nájemních smluv na byty v bytovém domě v č. p. 870 a 871, Planá (18.16 kB)

 

vyplývá z NV 146/2003 Sb.  

 

 

3 Pravidla – elektronická podatelna  24.03.2009  
4 Pravidla – pro zajištění přístupu k informacím  07.11.2012  
5

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace pro fyzickou osobu

Žádost o poskytnutí dotace pro právnickou osobu

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vyúčtování poskytnutné dotace

 18.12.2015 Ruší původní Zásady z 18.6.2014
7

Řád veřejného pohřebiště 

Provozní řád smuteční síně

5.10.2020 

 16.12.2019 

platný od 1.1.2021    Původní znění do 31.12.2019

8

Ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti 

 

1.1.2021 nahrazuje ceník platný od 1.9.2020 
9 Ceník služeb města Planá   19.01.2011

Aktualizace 

14.12.2020

10 Pravidla evidence a vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů  25.04.2007 Aktualizace 22.11.2012
11

Řád ohlašovny požárů

Příloha 1

Příloha 2

 11.06.2003 Aktualizace 8.1.2018
12 Domovní řád v domě s pečovatelskou službou v Plané  15.10.2001  
13

Zásady – stanovení reálné hodnoty nemovitého majetku určeného k prodeji

 30.06.2010  
14 Zásady pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem Planá  18.12.2019  
15

Ceník odboru kultury 

Ceník pronájmu KINANEKINA

Ceník pronájmu STODOLY

Vzor nájemní smlouvy KINANEKINA

Všeobecné obchodní podmínky

 22.02.2012 Aktualizace 1.2.2019
16 Knihovní řád  14.12.2020 Platnost od 1.1.2021
17 Dětské hřiště Fučíkova - provozní řád a návštěvní řád

9.6.2014

 
18

Závazná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku 

26.1.2021 ruší Pravidla z 24.9.2018
19 Systém náležité péče Města Planá, které uvádí poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené mimo les 28.5.2014  
20 Úhrada za Pečovatelskou službu 4.11.2019        1.1.2023
21 Jak se zachovat při pořádání kulturních a sportovních akcí   -  
22 Provozní řád centrálního parku 21.9.2015  
23 Provozní řád městského stadionu 22.5.2017  
24 

Statut fondu Městské památkové zóny a zásady poskytování příspěvků fyzickým a právnickým osobám na stavební úpravy a obnovu nemovitostí v Městské památkové zóně v Plané 

čestné prohlášení

žádost o příspěvek 

13.12.2023    Ruší zásady z 15.12.2021
25 Technické podmínky pro provádění zemních a stavebních prací na pozemcích a na komunikacích města Planá    9.3.2020     
26

Nařízení RMP č. 1/2020, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej 

Příloha č. 1

15.6.2020 ruší nařízení 1/2019 ze dne 16.12.2019
27

Provozní řád městského přírodního koupaliště 

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště 

15.6.2020 ruší provozní řád ze dne 14.5.2018 a návštěvní řád ze dne 28.5.2014
28 Pravidla udělování Ceny města Planá  24.6.2020 a 14.10.2020  
29 Zásady k provádění instalací vedení a zařízení pro elektronický přenos dat v nemovitostech v majetku města Planá    5.10.2020  
30 Zásady pro likvidaci a prodej přebytečného a neupotřebitelného majetku města Planá    1.10.2020
31 Provozní řád - herna    5.10.2020
 32  

Zásady stanovující postup při prodeji a pronájmu, propachtování nemovitých věcí a zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města Planá, vč. přílohy - SBKS

19.01.2023

Ruší zásady ze dne 18.03.2021

33.  Pravidla pro zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením na místních komunikacích města Planá 3.5.2021 platné od 5.5.2021
34. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Planá na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci pro období 2024-2025, vč. příloh  13.12.2023  
35.  Etický kodex člena (zaměstnance) JSDH Planá 13.04.2022  
36. Pravidla pro pronájem jednotky krizového ubytování 06.11.2023  
37. 

Dotační program na podporu kultury v Plané v roce 2024 

příloha - čestné prohlášení 

příloha - formulář žádosti 

příloha - závěrečné vyúčtování 

13.12.2023  

 

Neplatná pravidla, zásady a řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1 Pravidla - poskytování bytů v DPS  12.11.2001

Zrušena 7.2.2012
nahrazena viz č. 2

2 Zásady - prodej bytů z majetku města 15.12.2004

Zrušeny 7.12.2011

3 Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ 26.3.2008             Zrušeny 23.10.2019
Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 23.5.2012       

zrušeno 16.12.2019

Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 

21. 3. 2018 zrušeno 29. 4. 2020
6. 

 

Nařízení RMP č. 1/2019,kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej

Příloha č. 1

16.12.2019 zrušeno nařízením RMP 1/2020
7. 

Provozní řád městského přírodního koupaliště  

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště

14.5.2018

28.5.2014

zrušeno provozním a návštěvním řádem ze dne 15.6.2020
8.  Knihovní řád 1.9.2011 zrušen dne 14.12.2020
9.  Pohřební řád  1.6.2009 platný do 31.12.2020
10. Závázná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku 24.9.2018 zrušena dne 26.1.2021
11.  Zásady pro stanovení kupních cen pozemků určených k prodeji 6.3.2014 platné do 17.3.2021
12.  Zásady pro prodej bytů z majetku města  12.9.2020 platné do 17.3.2021
13.  Zásady pro stanovení nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Planá

2.4.2014

aktualizace 

10.2.2020

platné do 17.3.2021
14.  Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - SBKS 29.4.2020 platné do 17.3.2021

15. 

Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ 23.10.2019 platné do 14.12.2021
16.

Zásady stanovující postup při prodeji a pronájmu, propachtování nemovitých věcí a zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města Planá, vč. přílohy - SBKS

 

18.03.2021

platné do 18.01.2023

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google