Planá
město Planá

Pravidla, zásady, řády, ceník města Planá

Platná pravidla, zásady, řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1

Pravidla - reklamy na sloupech veřejného osvětlení a svislých plochách

 23.01.2017 Ruší pravidla z 28.3.2012
2

Příjmově vymezená osoba pro potřeby uzavírání nájemních smluv na byty v bytovém domě v čp. 870 a 871, Planá

 

vyplývá z NV 146/2003 Sb.  

 

 

3 Pravidla – elektronická podatelna  24.03.2009  
4 Pravidla – pro zajištění přístupu k informacím  07.11.2012  
5

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace pro fyzickou osobu

Žádost o poskytnutí dotace pro právnickou osobu

Vzor veřejnoprávní smlouvy

 18.12.2015 Ruší původní Zásady z 18.6.2014
7 Zásady pro stanovení kupních cen pozemků určených k prodeji  06.03.2014 Původní znění do 6.3.2014
8

Řád veřejného pohřebiště 

Provozní řád smuteční síně

5.10.2020 

 16.12.2019 

platný od 1.1.2021    Původní znění do 31.12.2019

9

Ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti 

 

1.1.2021 nahrazuje ceník platný od 1.9.2020 
10 Ceník služeb města Planá   19.01.2011

Aktualizace 

14.12.2020

11 Pravidla evidence a vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů  25.04.2007 Aktualizace 22.11.2012
12

Řád ohlašovny požárů

Příloha 1

Příloha 2

 11.06.2003 Aktualizace 8.1.2018
13 Domovní řád v domě s pečovatelskou službou v Plané  15.10.2001  
14

Zásady – stanovení reálné hodnoty nemovitého majetku určeného k prodeji

 30.06.2010  
15 Zásady pro prodej bytů z majetku města  13.9.2012 Aktualizace 12.9.2012
16 Zásady pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem Planá  18.12.2019  
17

Ceník odboru kultury

Ceník pronájmu kina

Vzor nájemní smlouvy kina

Všeobecné obchodní podmínky

 22.02.2012 Aktualizace 1.2.2019
18

Zásady pro stanovení nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Planá

2.4.2014 Aktualizace 10. 2. 2020
19 Knihovní řád  14.12.2020 Platnost od 1.1.2021
20 Dětské hřiště Fučíkova - provozní řád a návštěvní řád

9.6.2014

 
21

Závazná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku  (298.36 kB)

26.1.2021 ruší Pravidla z 24.9.2018
22 Systém náležité péče Města Planá, které uvádí poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené mimo les 28.5.2014  
23 Úhrada za ´Pečovatelskou službu 4.11.2019  
24 Jak se zachovat při pořádání kulturních a sportovních akcí -  
25 Provozní řád centrálního parku 21.9.2015  
26 Provozní řád městského stadionu 22.5.2017  
27  Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ    23.10.2019    Ruší zásady z 26.3.2008
28 Technické podmínky pro provádění zemních a stavebních prací na pozemcích a na komunikacích města Planá    9.3.2020     
29 Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě 29. 4. 2020 Ruší Zásady z 21. 3. 2018
30

Nařízení RMP č. 1/2020, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej 

Příloha č. 1

15.6.2020 ruší nařízení 1/2019 ze dne 16.12.2019
31

Provozní řád městského přírodního koupaliště 

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště 

15.6.2020 ruší provozní řád ze dne 14.5.2018 a návštěvní řád ze dne 28.5.2014
32  Pravidla udělování Ceny města Planá  24.6.2020 a 14.10.2020  
33 Zásady k provádění instalací vedení a zařízení pro elektronický přenos dat v nemovitostech v majetku města Planá    5.10.2020  
34 Zásady pro likvidaci a prodej přebytečného a neupotřebitelného majetku města Planá    1.10.2020
35 Provozní řád - herna    5.10.2020

 

Neplatná pravidla, zásady a řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1 Pravidla - poskytování bytů v DPS  12.11.2001

Zrušena 7.2.2012
nahrazena viz č. 2

2 Zásady - prodej bytů z majetku města 15.12.2004

Zrušeny 7.12.2011

3 Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ 26.3.2008             Zrušeny 23.10.2019
Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 23.5.2012       

zrušeno 16.12.2019

Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 

21. 3. 2018 zrušeno 29. 4. 2020
6. 

 

Nařízení RMP č. 1/2019,kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej

Příloha č. 1

16.12.2019 zrušeno nařízením RMP 1/2020
7. 

Provozní řád městského přírodního koupaliště  

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště

14.5.2018

28.5.2014

zrušeno provozním a návštěvním řádem ze dne 15.6.2020
8.  Knihovní řád 1.9.2011 zrušen dne 14.12.2020
9.  Pohřební řád  1.6.2009 platný do 31.12.2020
10. Závázná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku 24.9.2018 zrušena dne 26.1.2021

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google