Planá
město Planá

Pravidla, zásady, řády, ceník města Planá

Platná pravidla, zásady, řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1

Pravidla - reklamy na sloupech veřejného osvětlení a svislých plochách

 23.01.2017 Ruší pravidla z 28.3.2012
2

Příjmově vymezená osoba pro potřeby uzavírání nájemních smluv na byty v bytovém domě v čp. 870 a 871, Planá

 

vyplývá z NV 146/2003 Sb.  

 

 

3 Pravidla – elektronická podatelna  24.03.2009  
4 Pravidla – pro zajištění přístupu k informacím  07.11.2012  
5

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace pro fyzickou osobu

Žádost o poskytnutí dotace pro právnickou osobu

Vzor veřejnoprávní smlouvy

 18.12.2015 Ruší původní Zásady z 18.6.2014
7 Zásady pro stanovení kupních cen pozemků určených k prodeji  06.03.2014 Původní znění do 6.3.2014
8

Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád smuteční síně

 01.06.2009

 16.12.2019 

 

Původní znění do 31.12.2019

9

Ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti

Platný od 1.1.2013 do 31.12.2013

Platný od 1.1.2014

20.11.2013 Od 1.1.2014 nový ceník
10 Ceník služeb města Planá  19.01.2011

Aktualizace 

24. 9. 2018

11 Pravidla evidence a vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů občanů  25.04.2007 Aktualizace 22.11.2012
12

Řád ohlašovny požárů

Příloha 1

Příloha 2

 11.06.2003 Aktualizace 8.1.2018
13 Domovní řád v domě s pečovatelskou službou v Plané  15.10.2001  
14

Zásady – stanovení reálné hodnoty nemovitého majetku určeného k prodeji

 30.06.2010  
15 Zásady pro prodej bytů z majetku města  13.9.2012 Aktualizace 12.9.2012
16 Zásady pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem Planá  18.12.2019  
17

Ceník odboru kultury

Ceník pronájmu kina

Vzor nájemní smlouvy kina

Všeobecné obchodní podmínky

 22.02.2012 Aktualizace 1.2.2019
18

Zásady pro stanovení nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Planá

2.4.2014 Aktualizace 10. 2. 2020
19 Knihovní řád 23.4.2014 Doplněno 21.9.2015
20 Dětské hřiště Fučíkova - provozní řád a návštěvní řád

9.6.2014

 
21 Závázná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku 24. 9. 2018 ruší Pravidla z 26. 6. 2017
22 Systém náležité péče Města Planá, které uvádí poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené mimo les 28.5.2014  
23 Úhrada za ´Pečovatelskou službu 4.11.2019  
24 Jak se zachovat při pořádání kulturních a sportovních akcí -  
25 Provozní řád centrálního parku 21.9.2015  
26 Provozní řád městského stadionu 22.5.2017  
27  Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ    23.10.2019    Ruší zásady z 26.3.2008
28 Technické podmínky pro provádění zemních a stavebních prací na pozemcích a na komunikacích města Planá    9.3.2020     
29 Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě 29. 4. 2020 Ruší Zásady z 21. 3. 2018
30

Nařízení RMP č. 1/2020, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej 

Příloha č. 1

15.6.2020 ruší nařízení 1/2019 ze dne 16.12.2019
31

Provozní řád městského přírodního koupaliště 

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště 

15.6.2020 ruší provozní řád ze dne 14.5.2018 a návštěvní řád ze dne 28.5.2014
32  Pravidla udělování Ceny města Planá  24.6.2020  

 

Neplatná pravidla, zásady a řády

 

poř. číslo Evidence – pravidla, zásady, řády Vydáno dne Poznámka
1 Pravidla - poskytování bytů v DPS  12.11.2001

Zrušena 7.2.2012
nahrazena viz č. 2

2 Zásady - prodej bytů z majetku města 15.12.2004

Zrušeny 7.12.2011

3 Zásady - příspěvky na památky, statut fondu MPZ 26.3.2008             Zrušeny 23.10.2019
Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané 23.5.2012       

zrušeno 16.12.2019

Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá, vč. přílohy - Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 

21. 3. 2018 zrušeno 29. 4. 2020
6. 

 

Nařízení RMP č. 1/2019,kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej

Příloha č. 1

16.12.2019 zrušeno nařízením RMP 1/2020
7. 

Provozní řád městského přírodního koupaliště  

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště

14.5.2018

28.5.2014

zrušeno provozním a návštěvním řádem ze dne 15.6.2020