Planá
město Planá

Spolufinancované projekty

Spolufinancované projekty realizované Městem Planá 

ROP Jihozápad   EU      Logo Cíl 3      PLANÁ ZNAK

 


Rok ukončení 2017


Název projektu: Zpřístupnění lokality sv. Anna v Plané

Realizace: 07/2017 - 10/2017
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkové náklady projektu: 956 989 Kč, z toho dotace 478 494 Kč


Rok ukončení 2016


Název projektu: Zpřístupnění lokality Na Valech, Planá

Realizace: 07/2016 - 10/2016
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj
Předpokládané celkové náklady projektu: 1 172 736 Kč, z toho dotace 586 367 Kč


Název projektu: Zateplení a výměna oken MŠ Planá

Realizace: od 9.6.2014 do 15.9.2014
Program: Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám.
Celkové náklady projektu: 6 232 171 Kč, z toho dotace 2 380 019,00 Kč


Rok ukončení 2015


Název projektu: Vyhlídkové naučně-oddychové místo Homole

Realizace: 07/2015 - 10/2015
Program: Národní program podpory cestovního ruchu - Cestování dostupné všem
Předpokládané celkové náklady projektu: 691 585 Kč, z toho dotace 325 792 Kč


Rok ukončení 2014


Název projektu: Rekonstrukce náměstí Svobody Planá - severní část

Realizace: 03/2014 - 10/2014
Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Předpokládané celkové náklady projektu: 8 826 302 Kč


Název projektu: Rekonstrukce rozhledny Bohušův vrch v příhraničí
Realizace: 11/2013 - 04/2014
Program: Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 - Dispoziční fond
Předpokládané celkové náklady projektu: 24 321 EUR


Rok ukončení 2013


Název projektu: Česko-německé informační a směrové značení města Planá

Realizace: 12/2012 - 05/2013
Program: Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 - Dispoziční fond
Předpokládané celkové náklady projektu: 18 768 EUR


Rok ukončení 2012


Název projektu: Pramen pod svatou Annou - obnovení společného dědictví
Realizace: 07/2012 - 09/2012
Program: Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 - Dispoziční fond
Předpokládané celkové náklady projektu: 600 000 Kč


Název projektu: Sběrný dvůr Planá
Realizace: 01/2012 - 01/2013
Program: Operační program Životní prostředí
Předpokládané celkové náklady projektu: 7 280 000 Kč


Rok ukončení 2011


Název projektu: Zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ Planá, náměstí Svobody
Realizace: 02/2011 - 07/2011
Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Předpokládané celkové náklady projektu: 5 327 488 Kč


Název projektu: Revitalizace lokality Svatá Anna, Planá
Realizace: 10/2010- 06/2011
Program: Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013
Předpokládané celkové náklady projektu: 929 733 Kč


Název projektu: Obnova oken a dveří v kostele sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
Realizace: 01/2011- 06/2011
Program: Program rozvoje venkova České republiky na období 2007—2013
Předpokládané celkové náklady projektu: 579 549 Kč