Planá
město Planá

Územní plán Planá

Změna č. 2b Územního plánu Planá

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.2A ÚP Planá

Datum nabytí účinnosti poslední změny územního plánu: 31.5.2023

Změna č. 2a Územního plánu Planá

 

PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1

Datum nabytí účinnosti změny územního plánu: 8.11.2017

 

Změna č. 1 Územního plánu Planá 

Změna č. 1 ÚP  schválená zastupitelstvem města Planá dne 18.10.2017

 

Územní studie k územnímu plánu

 

Územní plán Planá 

Vydaný Zastupitelstvem města Planá dne 3.5.2012, účinný od 18.5.2012 do 8.11.2017

Opatření obecné povahy - vydání územního plánu

Územní plán Planá

Odůvodnění územního plánu Planá

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 

 

Podklady pro projednání územního plánu PlanáÚzemní plán Planá - průzkumy a rozbory - říjen 2008


Návrh zadání Územního plánu Planá - květen 2009