Planá
město Planá

Archiv veřejných zakázek 2012

Veřejné zakázky a výběrová řízení na dodavatele pro Město Planá rok 2012
 

Zadavatel: Město Planá, nám Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

Profil zadavatele Město Planá - zveřejněn 27.2.2012 na Seznamu profilů zadavatelů v Informačním Systému o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém v souladu s § 38 a 157 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 


Aktuální výzvy k podání nabídek veřejné zakázky


V současné době není aktuální žádná výzva. 

 


Veřejné zakázky po lhůtě k podání nabídek


Zveřejnění výzvy: 27.8.012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava lesní cesty "K Jalovému dvoru"

Předložení nabídek do 12.9.2012 do 12:00 hodin.


Zveřejnění výzvy: 24.8.012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Provozování sběrného dvora odpadů v Plané

Předložení nabídek do 12.9.2012 do 12:00 hodin.

Vybrán zhotovitel: EKODEPON s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 13.8.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Výsadba zeleně v parku ve Školní ulici, Planá

Předložení nabídek do 31.8.2012.


Zveřejnění výzvy: 21.8.012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Novostavba ocelové haly v areálu Plánských lesů

Předložení nabídek do 29.8.2012 do 12:00 hodin.

 


 

Zveřejnění výzvy: 14.8.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Opěrná zeď Na Příkopech - oprava

Předložení nabídek do 28.8.2012.


Zveřejnění výzvy: 13.8.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Ošetření dřevin Vížka

Předložení nabídek do 27.8.2012.


Zveřejnění výzvy: 26.7.2012

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení:

Planá radnice - bezbariérová úprava vstupu, výtah a vzduchotechnika

Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace, Výkaz výměr, Obchodní podmínky, vzor smlouvy o dílo, Čestné prohlášení - vzor

Předložení nabídek do 15.8.2012 do 12:00 hodin

Vybrán zhotovitel: STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.


Zveřejnění výzvy: 3.7.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Obnova nafukovací haly v Plané

Předložení nabídek do 18.7.2012.


Zveřejnění výzvy: 5.6.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Ošetření dřevin u kapliček a významných solitér v osadách Plané

Předložení nabídek do 25.6.2012.


Zveřejnění výzvy: 5.6.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Ošetření dřevin jaro 2012 

Předložení nabídek do 25.6.2012.


Zveřejnění výzvy: 24.5.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava východní fasády ZŠ náměstí Svobody 59, Planá

Předložení nabídek do 11.6.2012 do 12:00 hodin.

Vybrán zhotovitel: BKV Stavební společnost s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 4.4.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění činnosti technického dozoru investora stavby Sběrný dvůr Planá

Předložení nabídek do 23.4.2012 do 12:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: DS engineering PLUS s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 4.4.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Planá

Předložení nabídek do 23.4.2012 do 12:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: Ing. Honégr s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 30.3.2012

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení: Sběrný dvůr Planá

Předložení nabídek do 20.4.2012 do 12:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: STAMOZA s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 13.3.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava fasády, výměna oken a vrat, čp. 2, Planá

Předložení nabídek do 6.4.2012 do 12:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: PP - servis Plzeň s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 7.3.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce WC dívek – Základní škola Planá, Na Valech

Předložení nabídek do 27.3.2012 do 13:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: BKV Stavební společnost s.r.o.


Zveřejnění výzvy: 6.3.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce veřejných WC Planá

Předložení nabídek do 27.3.2012 do 13:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: SK - ELEKTRO INSTALACE s.r.o., Planá


Zveřejnění výzvy: 18.1.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu: Na zpracování zadávací dokumentace a kompletního zajištění administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby včetně vybavení „Sběrný dvůr Planá“

Předložení nabídek do 1.2.2012 do 12:00 hodin.
Vybrán zhotovitel: Námešný Martin