Planá
město Planá

Životní prostředí a odpady v Plané

Odpady

 

V Plané zajišťujě svoz komunálního odpadu a provozování sběrného dvora odpadů  firma EKODEPON s.r.o.

Sběrný dvůr odpadů

        kontakt  na obsluhu tel. 732 261 564

        kontakt na vedoucí provozu- sběrné  dvory  tel. 602 595 452

 • Provozní doba: 

        pondělí  13.00 – 17.00 hod
        úterý          zavřeno
        středa    13.00 – 17.00 hod
        čtvrtek       zavřeno
        pátek      13.00 – 17.00 hod
        sobota    08.00 – 12.00 hod
        neděle        zavřeno

 

 
Obecně závazné vyhlášky

Svozové trasy  a frekvence výsypu

Metodika

Různé

 

Mobilní  svoz  odpadů 

 

 

 

 

    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zeleň

 • Prodej dřevní hmoty z dřevin rostoucí mimo les

Město Planá nabízí svým občanům odkup dřevní hmoty z kácených dřevin rostoucích mimo les.

Zájemci se mohou zaregistrovat do seznamu na MěÚ Planá, odbor správní, ŽP; telefon: 374 752 922; 374 752 921; e-mail: zp@muplana.cz

Cena za odkup dřevní hmoty je stanovena v Ceníku služeb města Planá č. 7 (poslední úprava 2.11.2017) pod č. položky 7, 8, 9, 10.

Registrací žadatele do seznamu nevzniká nárok na odkup dřevní hmoty.

Pro informaci uvádíme:

cena dřeva samovýrobou vč. likvidace klestu:

dřevo měkké 180,-Kč/1prm;  dřevo tvrdé 230,-Kč/1 prm

cena dřeva připraveného k odvozu: 

dřevo měkké 350,- Kč/1 prm; dřevo tvrdé 400,-Kč/1 prm