Planá
město Planá

Životní prostředí a odpady v Plané

V Plané zajišťujě svoz komunálního odpadu firma EKODEPON s.r.o.

 

 

Provozní doba sběrného dvora odpadů: 

Pondělí  13.00 – 17.00 hod
Úterý          zavřeno
Středa    13.00 – 17.00 hod
Čtvrtek       zavřeno
Pátek      13.00 – 17.00 hod
Sobota    08.00 – 12.00 hod
Neděle         zavřeno

Telefonní číslo na Sběrný dvůr odpadů Planá je 374 783 597 

 

 

 

Odměna od společnosti ELEKTROWIN a.s.

Městu Planá vznikl v roce 2019 nárok na vyplacení odměny ve výši 4 700 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s., která je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Odměna byla poskytnuta z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. za celkové množství 5,020 t vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany v 1. čtvrtletí 2019 do sběrného dvora odpadů v Plané.

Město Planá finanční prostředky využilo k nákupu manipulační techniky, a to 2 ks nájezdových plošin k velkoobjemovým kontejnerům tzv. WINTEJNERŮM. Ty slouží v areálu Sběrného dvora odpadů v Plané k dočasnému uložení vysloužilých elektrospotřebičů.

Poděkování náleží všem občanům, kteří předali nepotřebné a vysloužilé elektrospotřebiče k dalšímu zpracování.

 

Prodej dřevní hmoty z dřevin rostoucí mimo les

Město Planá nabízí svým občanům odkup dřevní hmoty z kácených dřevin rostoucích mimo les.

Zájemci se mohou zaregistrovat do seznamu na MěÚ Planá, odbor správní, ŽP; telefon: 374 752 922; 374 752 921; e-mail: zp@muplana.cz

Cena za odkup dřevní hmoty je stanovena v Ceníku služeb města Planá č. 7 (poslední úprava 2.11.2017) pod č. položky 7, 8, 9, 10.

Registrací žadatele do seznamu nevzniká nárok na odkup dřevní hmoty.

Pro informaci uvádíme:

cena dřeva samovýrobou vč. likvidace klestu:

dřevo měkké 180,-Kč/1prm;  dřevo tvrdé 230,-Kč/1 prm

 

cena dřeva připraveného k odvozu: 

dřevo měkké 350,- Kč/1 prm; dřevo tvrdé 400,-Kč/1 prm

 

 

Mapa rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

Mapa ve zvětšené velikosti

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google