Planá
město Planá

Životní prostředí a odpady v Plané

Odpady

V Plané zajišťujě svoz komunálního odpadu firma EKODEPON s.r.o.

kontakt na obsluhu  tel. 732 261 564

kontakt na vedoucí provozu - sběrné dvory tel. 374 616 995

provozní doba: 

pondělí  13.00 – 17.00 hod
úterý          zavřeno
středa    13.00 – 17.00 hod
čtvrtek       zavřeno
pátek      13.00 – 17.00 hod
sobota    08.00 – 12.00 hod
neděle         zavřeno

Městu Planá vznikl v roce 2019 nárok na vyplacení odměny ve výši 4 700 Kč od společnosti ELEKTROWIN a.s., která je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Odměna byla poskytnuta z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. za celkové množství 5,020 t vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany v 1. čtvrtletí 2019 do sběrného dvora odpadů v Plané.

Město Planá finanční prostředky využilo k nákupu manipulační techniky, a to 2 ks nájezdových plošin k velkoobjemovým kontejnerům tzv. WINTEJNERŮM. Ty slouží v areálu Sběrného dvora odpadů v Plané k dočasnému uložení vysloužilých elektrospotřebičů.

Poděkování náleží všem občanům, kteří předali nepotřebné a vysloužilé elektrospotřebiče k dalšímu zpracování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zeleň

  • Prodej dřevní hmoty z dřevin rostoucí mimo les

Město Planá nabízí svým občanům odkup dřevní hmoty z kácených dřevin rostoucích mimo les.

Zájemci se mohou zaregistrovat do seznamu na MěÚ Planá, odbor správní, ŽP; telefon: 374 752 922; 374 752 921; e-mail: zp@muplana.cz

Cena za odkup dřevní hmoty je stanovena v Ceníku služeb města Planá č. 7 (poslední úprava 2.11.2017) pod č. položky 7, 8, 9, 10.

Registrací žadatele do seznamu nevzniká nárok na odkup dřevní hmoty.

Pro informaci uvádíme:

cena dřeva samovýrobou vč. likvidace klestu:

dřevo měkké 180,-Kč/1prm;  dřevo tvrdé 230,-Kč/1 prm

cena dřeva připraveného k odvozu: 

dřevo měkké 350,- Kč/1 prm; dřevo tvrdé 400,-Kč/1 prm