Planá
město Planá

Znak a vlajka města

Popis vlajky

List tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý, červený v poměru 1:2:1. Uprostřed bílého pruhu červený rovnoramenný trojúhelník, dole s bílým mezikružím provázený nahoře dvěma červenými mezikružími.

Zdůvodnění použití figur-vlajka

Návrh vlajky vychází ze znaku. V něm včetně klenotu  je vyobrazen  prvek rodu Šliků, který je  jeho výrazným otiskem.

Vlajka

Znak města Planá

Roku 1848 panství Planá, kraj Plzeňský. V latinských textech psán jako Plana, v německých Plan.

Sídliště, založené přibližně koncem 12. Stol., bylo už ve 14 století městečkem a r. 1373 povýšeno na město. Prvotní znak města se vyvinul z pečetního znamení, kterého se užívalo nejpozději od začátku 16. Století. Byla to- hradební zeď z kvádrového zdiva se sedmi stínkami cimbuří, v nichž byly střílny, v hradební zdi otevřená brána s vraty a vytaženou mříží a nad  zdí vynikaly dvě čtyřhranné věže, stavěné v dolní části z kvádrů, v horní hladké. V horním patře měly věže po dvou oknech a vrcholily cimbuřím o pěti stínkách a valbovou střechou. Mezi věžemi byl erb vrchnosti, štít s kosmým pruhem,  helma s přikryvadly a v klenotu patrně páv s rozloženým ocasem. Pravděpodobně to byl původně erb Planských ze Žeberka s křídlem v klenotu (vládli v Plané v letech 1416-1517). Když přešla Planá do rukou Šliků z Holejče, změnil a rozšířil  František Anošt Šlik privilegiem z 1. Ledna 1661 znak města. Nahradil erb nad zdí  šlikovským a přidal nad štít helmu s pokryvadly a klenotem .

Doklady

Originál privilegia z r.1661v Muzeu Českého lesa v Tachově, otisky pečetí v SOA Tachov ve Stříbře.

Znak