Planá
město Planá

Formuláře

 

Stavební úřad

Po novele stavebního zákona - od roku 2018

Vyhláška o příspěvku z fondu města Planá na stavební úpravy a obnovu nemovitostí v městské památkové zóně

 

Silniční správní úřad

 

Užívání veřejného prostranství

Správní odbor - nakládání s majetkem

Správní odbor -úsek životního prostředí

Správní odbor -matrika, evidence obyvatel

Správní odbor -sociální oddělení a bytová agenda

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)