Planá
město Planá

Formuláře

Finanční odbor

Stavební úřad

Po novele stavebního zákona - od roku 2018

Vyhláška o příspěvku z fondu města Planá na stavební úpravy a obnovu nemovitostí v městské památkové zóně

 

Silniční správní úřad

 

Užívání veřejného prostranství

Správní odbor - nakládání s majetkem

Správní odbor -úsek životního prostředí

Správní odbor - evidence obyvatel

Správní odbor - matrika

Správní odbor -sociální oddělení a bytová agenda