Planá
město Planá

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU (tzv. subjekty údajů) proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabývá v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Zásady zpracování osobních údajů – město Planá

 

Městský úřad Planá se sídlem náměstí Svobody 1, 348 15, Planá, IČ: 00260096, DIČ: CZ00260096 jako správce osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“ nebo „Nařízení“) vydává tyto Zásady zpracování určené subjektům údajů, jejichž osobní údaje Město Planá zpracovává.

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

pověřenec: Veronika Horká

email: eurogdpr@email.cz

tel.: 723 221 120

 

Kontaktní údaje Město Planá

Adresa: náměstí Svobody 1, 348 15, Planá

Telefon: 374 752 911

datová schránka: 88mb2zt

 

Město Planá považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých povinností vůči všem kategoriím subjektů údajů - žadatelům, účastníkům řízení, klientům, přestupcům - občanům, zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání, ale i zástupcům dodavatelských a odběratelských firem nebo návštěvníkům města. Ochraně osobních údajů věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v rámci Vašeho kontaktu s MěÚ Planá. Naleznete zde informace o právním základu (důvodu), k jakým účelům údaje zpracováváme, zda je někomu předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

Město Planá jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Nejčastějším účelem zpracování jsou agendy v rámci činností a úkolů, které Město Planá zabezpečuje v rámci samostatné působnosti obce, nebo v rámci přenesené působnosti. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpravidla vykonávány bez Vašeho souhlasu na základě právní povinnosti (GDPR, čl. 6, písm. c). Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však město Planá provádí jen výjimečně.

 

 

Práva subjektů údajů podle GDPR

Za podmínek stanovených GDPR máte:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  2. Právo na opravu nepřesných údajů

 • Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Město Planá zpracovávat.

  3. Právo na výmaz

 • Při dodržení podmínek dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají

  4. Právo na omezení zpracování

 • Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

  5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Při dodržení podmínek dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

   

  Žádosti o plnění svých práv můžete podávat:

 • osobně na podatelně města Planá, s platným průkazem totožnosti
 • písemně podepsanou žádostí
 • e-mailem za předpokladu použití elektronického podpisu prokazující totožnost osoby
 • datovou schránkou 88mb2zt

   

   

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google