Planá
město Planá

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023 dobrovolného svazku obcí - Vodárenské sdružení obcí Halže + Návrh rozpočtu VSO Halže na rok 2023

Datum sejmutí: 28. 11. 2032 Zodpovídá: Martina Mandová