Planá
město Planá

Veřejnoprávní smlouva č. 23/2023 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Planá

Datum sejmutí: 3. 11. 2026 Zodpovídá: Marta Svejkovská