Planá
město Planá

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022

Datum sejmutí: 14. 4. 2025 Zodpovídá: Martina Mandová