Planá
město Planá

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2023

Datum sejmutí: 2. 4. 2026 Zodpovídá: Martina Mandová