Planá
město Planá

Záměr nájmu nebytových prostor č. 9/2022 - budova polikliniky, Plzeňská 293, Planá

Datum sejmutí: 3. 10. 2032 Zodpovídá: Marta Svejkovská