Planá
město Planá

Záměr směny nemovitostí č. 3/2023 - nemovitosti určené ke směně v k.ú. Otín u Plané

Datum sejmutí: 6. 10. 2033 Zodpovídá: Martina Mandová