Planá
město Planá

Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v planém znění.
 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  • osobním zájmu,
  • jiných vykonávaných činnostech (oznámení o činnostech),
  • majetku
  • příjmech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

  • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.


Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vznikla veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007.

Oznámení podává ke dni předcházejícímu dni záhájení výkonu funkce veřejný funkcionář, a to do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích zapsal obecní úřad, jedná-li se o členy zastupitelstva jeho obce nebo vedoucí úředníky zařazené do tohoto úřadu (podpůrný orgán),  a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce.

Podpůrný orgán zadává do registru oznámení jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, obec, ve které veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou vykonává a datum zahájení a skončení výkonu funkce.

 

Registr oznámení

Zřizuje se registr oznámení jako systém veřejné správy. Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li zákon jinak.

V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejným funkcionářem.

 

Nahlížení do registru

Nahlížení do registru oznámení je upraveno § 13 odst. 3 - 6 a 14b) zákona o střetu zájmů.

 

 

 

 

 

admin

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Planá mapa

 

Google mapy

Zdroj: Mapy Google