Planá
město Planá

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Původně pozdně románský kostel ze 2. čtvrtiny 13. století je datován společně se vznikem města. Postupně až do 20. století prošel složitým stavebním vývojem. Pro současnou podobu kostela měla význam barokní přestavba probíhající ve dvou etapách v 18. století. Spolu se sousední farou je kostel od roku 1958 chráněn jako kulturní památka. 

 

Z historie věže

Původní věž byla zbourána 31. května 1902. Novou věž postavil stavitel Turner a dodatečně byla ještě zvýšena o 8 metrů. Usazení kopule s křížem a dobovými reáliemi proběhlo 30. 7. 1904. Věž dostala železnou střechu z plzeňské Škodovky a byla dokončena 28. října 1904. Osazena byla věžními hodinami od firmy Heinz z roku 1893.  Při výstupu na ochoz věže se prochází místy, kde byl byt věžníka i kolem čtyř zvonů, z nichž pouze jeden je původní. Jedná se o největší a nejvýše visící zvon pocházející z časů Arnošta a Šebestiána ze Žeberka (1506-1517). Ve věži tedy visí zvon starší více než 500 let. Text odlitý na zvonu znamená přibližně toto: „Léta Páně 1507. Věz, já zvon neohlašuji lež, požár či svátek, válku či pohřeb. Mistr, jenž mě stvořil, jmenuje se Bartoloměj z Prahy Nového města. Budiž pochválen, Všemohoucí.“

Datum vložení: 1. 4. 2021 15:06
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 12:00
Autor: Petra Tomášková

Překlad (translations)