Planá
město Planá

Sbírka děl výtvarného umění města Planá

Sbírku děl výtvarného umění města Planá, kterou tvoří v současné době 66 děl, začala od vzniku Galerie ve věži systematicky shromažďovat její zakladatelka paní Alena Mrovcová. Z největší části se jedná o výtvarná díla umělců, kteří v průběhu let v Galerii ve věži vystavovali a kteří svá díla do plánské sbírky v převážné většině darovali.

Většina děl umístěných ve sbírce vznikla výhradně na území ČR/ČSR. Jedinou výjimku tvoří triptych Jiřího Koláře, který autor vytvořil ve Francii. Díla ve sbírce dokumentují převážně uměleckou tvorbu v období 80. a 90. let 20. století, ale také částečně první desetiletí 21. století.

Dne 9. prosince 2020 bylo na základě jednání Rady pro centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury rozhodnuto o zařazení Sbírky děl výtvarného umění města Planá do Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR.