Planá
město Planá

Prasocha

Vladimír Preclík

Sochař, malíř, řezbář, spisovatel, vysokoškolský pedagog a předseda uměleckého spolku Mánes se narodil 23. května 1929 v Hradci Králové a zemřel 3. dubna 2008 v Praze.

Život Vladimíra Preclíka výrazně ovlivnily dvě věci. První bylo rodinné zázemí, neboť pocházel z rodiny strojvůdce a lidového řezbáře (práce se dřevem ho bavila celý život), a druhou byla tuberkulóza, kterou onemocněl v mladém věku.

Již v padesátých letech výrazně vstupoval do uměleckého života. V šedesátých letech pronikl svými dřevěnými sochami do výtvarného povědomí. Preclíkovy kamenné sochy, vzniklé pro veřejné prostory, jsou sice méně početnou oblastí, ale neméně důležitou. 

Od roku 1958 uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v cizině. Jeho díla jsou zastoupena ve všech krajských galeriích, ale třeba i v Centre Pompidou v Paříži. Ve Sbírce děl výtvarného umění města Planá se nachází jeho dílo Prasocha.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Precl%C3%ADk

https://www.artlist.cz/vladimir-preclik-924/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Precl%C3%ADk#/media/Soubor:Karel_Kukl%C3%ADk,_portr%C3%A9t_Vladim%C3%ADra_Precl%C3%ADka,_60._l%C3%A9ta.jpg

Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Datum vložení: 29. 6. 2020 15:06
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 9:47
Autor: Petra Tomášková