Planá
město Planá

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - obec Brod nad Tichou

Datum sejmutí: 29. 12. 2031 Zodpovídá: Martina Mandová