Planá
město Planá

Záměr změny nájemní smlouvy č. 25/2021 - nájemní smlouvy č. 96, 115, 690 na části pozemku p.č. 1856/52 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Datum sejmutí: 27. 12. 2031 Zodpovídá: Martina Mandová