Planá
město Planá

Pavlovice (Pawlowitz)

Pavlovice je vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 7 km na jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 92 adres.Trvale zde žije 69 obyvatel.

Pavlovice jsou písemnými prameny uváděny prvně r. 1239 , kdy náležely klášteru v Kladrubech.Od r.1785 byla ves v držení Schirndingerů.V roce 1858 koupil pavlovický statek kníže Josef Nostitz – Rieneck, od té doby jsou Pavlovice spravovány z Plané.

Pavlovice leží  v katastrálním území Pavlovice nad Mží o rozloze 5,42 km2 a Vítovice u Pavlovic o rozloze 2,68 km2 . Součástí Pavlovic je místní část Josefova Huť v údolí Mže, kde se nachází i pavlovické nádraží na trati 170. V 19. století zde existovaly železárny, později změněné na celulózku. K Pavlovicím v současnosti patří i území bývalé vsi Vítovice (německy Wiedowitz). V roce 1921 (kdy byla osadou obce Bezděkov) v ní žilo 76 obyvatel (všichni německé národnosti) ve dvanácti domech, v roce 1938 se jednalo o 62 obyvatel v jedenácti domech. Po vysídlení obyvatelstva po roce 1945 se ji nepodařilo znovu dosídlit, takže v 60. letech 20. století zanikla. 

V okolí vsi byly těženy stříbrné rudy. Ve středu vsi stojí malá kaple se zvonicí. Severozápadně od vsi je starý čedičový lom, využívaný ke koupání.

Pavlovice na mapě    Letecký snímek
   Turistická mapa Pavlovice            Letecký pohled na Pavlovice

Mapa: Google maps, Seznam mapy.cz

                                                

 Pavlovice r. 1930

Pavlovice - Celkový pohled od západu, ve výřezu obchod, r. 1930