Planá
město Planá

Otín

První zmínka je z roku 1355. Farní kostel vznikl již ve 2.pol. 13. století. Jižně od kostela stávala patrová stavba tvrze, ta zanikla ve 2. pol. 20. století.

Kostel Jména Panny Marie

Kostel Jména Panny Marie je zdejší významnou stavební památkou. Z nejstarší – románsko gotické svatyně - zbývají stěny střední části lodi. Gotický klenutý presbytář byl přistavěn ve 2.pol. 14 stol. Gotická je též křtitelnice a sakristie s kamenným lavabem.V baroku byly podklenuty hrotité záklenky oken a rozšířena sakristie. Západní část lodi a klasicistní věž vznikly po r.1839. Během 2. pol. 20. století se kostel změnil ve zříceninu. V nedávných letech byla loď i věž znovu zastřešena.

Motokros

Už v roce 1960 byl v Otíně založen Svazarm a v roce 1968 AMK Otín. První motokros se jel v zimě přesně 20. 11. 1971, trať měřila 1400 metrů. O to, že se motokros v Otíně několik let úspěšně pořádal měl nemalou zásluhu p. Jacques Liška z Otína.

Datum vložení: 1. 4. 2021 15:27
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2021 11:31
Autor: Petra Tomášková

Překlad (translations)